کپسول EXELON اگزلون
کپسول ALZALON آلزالون

کپسول RIVATEX ریواتکس

کپسول CHOLINUP کولیناپ

کپسول EXEPHARM اکسفارم

کپسول RIVASTIGMINE ریواستیگمین دی پی

کپسول RAZORIVASTIGMINE رازوریواستیگمین

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Rivastigmine
گروه دارویی: Parasympathomimetics
پاراسمپاتومیمتیک ها


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

مهارکننده کولین استراز.
درمان علامتی بیماران با بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط.
دارو از طریق مهار برگشت پذیر هیدرولیز استیل کولین (توسط آنزیم کولین استراز) احتمالا سبب افزایش میزان استیل کولین می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو از دستگاه گوارش سریعا جذب می شود. دارو به میزان 40% به پروتئین های پلاسما باند می شود و از سد خونی مغزی عبور می کند. نیمه عمر دفعی دارو حدود 1 ساعت می باشد.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سردرد، اضطراب، گیجی، دپرسیون، خستگی، هالوسیناسیون ، سردرد، بی خوابی، عصبی شدن، ترمور، بی اشتهایی، یبوست، تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ، درد سینه، هایپرتنشن، ادم محیطی، بی اختیاری ادرار، کاهش وزن، برونشیت، سرفه، راش، افزایش تعریق.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با بتانکول، سوکسینیل کولین و دیگر بلوک کننده های نوروماسکولار ممکن است سبب بروز اثرات سینرژیست شوند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در ابتدا دارو به میزان 1.5mg از راه خوراکی 2بار در روز با غذا تجویز می شود. در صورت تحمل بیمار بعد از گذشت 2 هفته دوز به میزان 3mg هر 12 ساعت افزایش می یابد. در صورت تحمل بیمار با اینتروال های 2 هفته ای می توان دوز را تا ماکزیمم دوز 12mg روزانه افزایش داد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:

تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول اگزلون 6 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
کپسول اگزلون 4.5 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
کپسول اگزلون 3 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
کپسول اگزلون 1.5 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
کپسول ریواستیگمین دی پی 1.5 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین دی پی 3 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

کپسول کولیناپ 1.5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

کپسول کولیناپ 6 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

کپسول کولیناپ 4.5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

کپسول کولیناپ 3 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین البرز دارو 6 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]

کپسول آلزالون اکسیر 4.5 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول آلزالون اکسیر 3 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول آلزالون اکسیر 1.5 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین پارس دارو 3 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین پارس دارو 1.5 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

کپسول رازوریواستیگمین 3 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین رازک 4.5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول رازوریواستیگمین 1.5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین زهراوی 3 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

کپسول ریواتکس 3 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

کپسول ریواتکس 4.5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

کپسول ریواتکس 6 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

کپسول ریواتکس 1.5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 6 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 4.5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 3 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین ام اچ دی 1.5 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین ام اچ دی 3 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]

کپسول ریواستیگمین ام اچ دی 4.5 میلی گرم
داروسازی مرهم دارو [ ایران ]

کپسول اکسفارم 3 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

کپسول اکسفارم 6 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

کپسول اکسفارم 4.5 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

کپسول اکسفارم 1.5 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXELON Capsule 6 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
شفایاب گستر
EXELON Capsule 4.5 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
شفایاب گستر
EXELON Capsule 3 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
شفایاب گستر
EXELON Capsule 1.5 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
شفایاب گستر
RIVASTIGMINE DP 1.5MG CAP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

RIVASTIGMINE DP 3MG CAP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

CHOLINUP 1.5MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

CHOLINUP 6MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

CHOLINUP 4.5MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

CHOLINUP 3MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 6MG CAP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]

ALZALON EXIR 4.5MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

ALZALON EXIR 3MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

ALZALON EXIR 1.5MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

RIVASTIGMINE PARSDAROU 3MG CAP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

RIVASTIGMINE PARSDAROU 1.5MG CAPSULE
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

RAZORIVASTIGMINE 3MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

RIVASTIGMINE RAZAK 4.5MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

RAZORIVASTIGMINE 1.5MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]

RIVASTIGMINE ZAHRAVI 1.5MG CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]

RIVASTIGMINE ZAHRAVI 3MG CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]

RIVATEX 3MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

RIVATEX 4.5MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

RIVATEX 6MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

RIVATEX 1.5MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 6MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 4.5MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 3MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 1.5MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

RIVASTIGMINE MHD 1.5MG CAP
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]

RIVASTIGMINE MHD 3MG CAP
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]

RIVASTIGMINE MHD 4.5MG CAP
داروسازی مرهم دارو [ IRAN ]

EXEPHARM 3MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

EXEPHARM 6MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

EXEPHARM 4.5MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

EXEPHARM 1.5MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]