محلول BEHSIMIDE-C بهسیمید-سی

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cetrimide
گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives
ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی بهسا

موارد مصرف:

آنتی سپتیک (ترکیب آمونیوم کواترنر).
ضدعفونی کننده پوست، زخم وسوختگی.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

محلول های مایی با غلظت 0.1-1% جهت ضدعفونی به کار می روند. دارو دارای فعایت باکتریوسایدال در برابر باکتری های گرم مثبت و در غلظت های بالاتر در برابر باکتری های گرم منفی است.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول بهسیمید-سی 250 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BEHSIMIDE-C 250ML SOLUTION
داروسازی بهسا [ IRAN ]