اطلاعات داروی سرم دکستروز + اتانل Dextrose+Ethanol INF

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dextrose+Ethanol INF
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این ترکیب برای افزایش مقدار کالری دریافت شده و تأمین مایعات بدن مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این فراورده منبع تأمین کربوهیدرات-کالری است و سطح گلوکز خون را بهبود می بخشد. هر میلی لیتر از الکل 6/5 کالری و هر گرم دکستروز 4/3 کالری انرژی تولید می نماید.


فارماکوکینتیک:

اتیل الکل با سرعت ml/hr20-10 متابولیزه می شود. اگر سرعت انفوزیون بیش از سرعت متابولیسم باشد، اثر تسکین بخش الکل ظاهر می شود. الکل عمدتاً در کبد به استات یا استالدئید متابولیزه می شود.


موارد منع مصرف:

این ترکیب در افراد مبتلا به صرع، عفونت مجاری ادرار، الکلیسم و اغمای دیابتی نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. این ترکیب در موارد عیب کار کبد، شوک بعد از جراحی جمجمه، خونریزی بعد از زایمان یا احتمال بروز آن و عیب بارز کار کلیه باید با احتیاط مصرف شود.
  2. تزریق وریدی این محلول ممکن است منجر به افزایش مایعات بدن و در نتیجه کاهش غلظت الکترولیتهای سرم، زیادی آب بدن، حالتهای احتقانی یا خیز ریوی شود.
  3. در صورت بروز مسمومیت ناشی از الکل یا حالت تسکین، باید سرعت انفوزیون را کاهش داد یا انفوزیون را بطور موقت قطع کرد.


عوارض جانبی:

تب، عفونت در محل تزریق، ترومبوز یا فلبیت وریدی، نشت محلول به بافتهای اطراف رگ و افزایش حجم خون با مصرف این محلول گزارش شده است. با تزریق سریع به علت مسمومیت ناشی از الکل سرگیجه، برافروختگی،عدم درک زمان، مکان و ارتباط های فردی یا تسکین نیز ممکن است بروز نماید.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان این فراورده با باربیتوراتها،بنزودیازپین ها،متوکلوپرامید و فنوتیازین ها ضعف CNS ناشی از این داروها تشدید خواهد شد. اثرات فارماکولوژیک انسولین در صورت مصرف همزمان با این فراورده ممکن است افزایش یابد و منجر به بروز کمی قند خون گردد. سایمتیدین ممکن است غلظت پلاسمایی اتانل را افزایش دهد.


نکات قابل توصیه:

1. وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الکترولیتها و تعادل اسید و باز باید پیگیری شود.
2. محلول باید به آهستگی تزریق گردد و بیمار باید از نظر بروز بی قراری یا خواب آلودگی تحت نظر قرار گیرد.
3. هنگام تزریق باید دقت نمود تا دارو به بافتهای اطراف رگ نشت نکند.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: میزان2-1 لیتر در 24 ساعت تزریق می شود. معمولاً بزرگسالان قادر به متابولیزه کردن 10 میلی لیتر الکل در ساعت می باشند.
کودکان: بسته به وزن کودک و پاسخ بالینی تا ml/kg40 یا 1000-350 میلی لیتر در 24 ساعت تزریق می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Infusion Solution: Dextrose 5% and Ethanol 5%(1000ml)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):