آمپول SERO-TET سرو-تت 250واحد (آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Immune Globulin Intramuscular
گروه دارویی:     Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.
این فرآورده برای پیشگیری یا درمان هپاتیت A، پیشگیری یا تخفیف علائم سرخک، جبران نقص ایمنوگلوبولین های طبیعی، ایمنی انتقالی در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی در معرض ابتلا به آبله مرغان، کاهش احتمال بروز سرخجه و ضایعات جنینی در دوران بارداری مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این فرآورده محلولی از ایمنوگلوبولین ها، مخصوصاً IgG، می باشد. میزان تأثیر این فرآورده در پیشگیری از هپاتیت A و سرخک به ترتیب 95-80% و 50% می باشد

فارماکوکینتیک:
حداکثر سطوح خونی ایمنوگلوبولین IgGتقریباً دو روز بعد از تزریق این فرآورده بدست می آید. نیمه عمرIgG در گردش خون افراد با سطوح طبیعی IgG معادل 23 روز است.

موارد منع مصرف:
این فرآورده برای افراد با سابقه واکنشهای حساسیتی یا واکنشهای شدید سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی، و بیماران مبتلا به نقص منفرد IgGو یا نقص انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها نباید تجویز شود.

هشدارها:
این فرآورده فقط برای تزریق داخل عضلانی(ترجیحاًدر عضله سرینی ) می باشد.

عوارض جانبی:
درد و حساسیت موضع تزریق، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

تداخل دارویی:
به دلیل تداخل اثر با واکسن های زنده ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق این فرآورده، از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود.

نکات قابل توصیه:
1. در صورت تماس بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با سرخک، بلافاصله این فرآورده را باید تزریق و از مصرف واکسن سرخک برای این افراد باید خودداری کرد.
2. به دلیل احتمال بروز واکنشهای شدید، باید از تزریق داخل وریدی اجتناب کرد.
3. برای افراد با سابقه واکنشهای حساسیتی سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی، این فرآورده باید با احتیاط مصرف شود.
4. هنگام تزریق دارو، احتمال انتقال بیماریهای ویروسی وجود دارد.
5. فرآورده را باید در دمای 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.

مقدار مصرف:
هپاتیت A: برای افرادی که با بیماران هپاتیت A تماس دارند، یک نوبتml/kg0/02 توصیه می شود. برا ی مسافرینی که قصد عزیمت به مناطق آلوده را دارند، برای حضور کمتر از 3 ماه باید یک نوبتml/kg0/02 تزریق شود و برای حضور بیش از سه ماه، هر 6-4 ماه یک بار0/06 ml/kg تزریق شود.
سرخک: به منظور جلوگیری یا تخفیف علائم سرخک در افراد حساس که کمتر از 6 روز قبل با سرخک تماس داشته است، ml/kg 0/25 تزریق و اگر کودک حساس مبتلا به نقص ایمنی نیز بود، ml/kg 5/0 (حداکثر 15 میلی لیتر) تزریق شود.
نقص ایمنوگلوبولین: استفاده از IGIV ارجحیت دارد، ولی در صورت فقدانIGIV می توان IGIM را مصرف کرد. مقدار اولیه ml/kg1/3و بعد هر 3 یا 4 هفته ml/kg0/66 تزریق شود. بعضی از بیماران با فواصل کوتاهتری به IGIM نیاز دارند.
آبله مرغان: در صورت فقدان ایمنوگلوبولین ضد آبله مرغان بلافاصله ml/kg1/2-0/6 تزریق شود.
سرخجه: مقدار ml/kg0/55 در عرض 72 ساعت بعد از تماس توصیه شده است.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Injection:2,10ml vials

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول سرو-تت 250واحد    
GREEN CROSS [ کره ]
         اهران تجارت


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
SERO-TET Injection 250 IU    
GREEN CROSS [ KOREA ]
         اهران تجارت