سفالوتین Cefalotin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cefalotin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

غلظت سرمی دارو 5/0 ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 1- 5/0 ساعت است که در صورت عیب کار ممکن است تا 18 ساعت نیز افزایش یابد.70- 60 در صد از طریق کلیه و از راه ترشح توبولی دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، یا پنی سیلین ها و مشتقات آنها، پنی سیلامین یا بیماری پورفیری، نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس و قند ادرار شود.
  3. کاهش مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ضروری است .
  4. این دارو ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شود.


عوارض جانبی:

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ و اسهال و علایم مربوط به کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها یا وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . مصرف همزمان دیورتیک های گروه لوپ با سفالوتین خطر بروز مسمومیت کلیوی ناشی از سفالوتین را افزایش می دهد. اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.


نکات قابل توصیه:

  1. مخلوط کردن سفالوتین با سایر داروها ( به ویژه آمینوگلیکوزیدها ) در یک محلول توصیه نمی شود.
  2. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را باید مصرف کرد. ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
  3. در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، باید با پزشک مشورت شود.
  4. سفالوتین از راه تزریق آهسته وریدی ( طی 5- 3 دقیقه ) مصرف می شود، تزریق عضلانی این دارو دردناک است .

مقدار مصرف:

این دارو به مقدار 1- 5/0 گرم هر 4- 6 ساعت مصرف می شود که در عفونت های شدید این مقدار این تا 12 گرم در روز افزایش می یابد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Injection : 1g (as sodium )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):