ساشه SORBITOL سوربیتول اسوه 5 گرم 
ساشه  SORBITOLسوربیتول پورسینا 5 گرم 
ساشه  SORBITOLسوربیتول فارماشیمی 5 گرم 
ساشه  SORBITOLسوربیتول لقمان 5 گرم 
ساشه MODASORBIT مداسوربیت 

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Sorbitol
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

1. سوربیتول به عنوان ملین هیپراسموتیک در درمان کوتاه مدت اسهال مصرف می شود.
2. سوربیتول به عنوان شیرین کننده در فرآورده های دارویی بکار می رود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

جذب سوربیتول از مجرای گوارش بسیار ضعیف است. این ماده در کبد متابولیزه شده و به فروکتوز تبدیل می شود. بخشی از سوربیتول نیز به گلوکوز متابولیزه می شود.


موارد منع مصرف:

سوربیتول در بیماران مبتلا به عدم تحمل ارثی فروکتوز یا در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا آسیب شدید کبد نباید مصرف شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:

مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است سبب بروز نفخ، درد شکم و اسهال شود.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

به عنوان ملین اسموتیک، از راه خوراکی یا رکتال، مقادیر 50-20 گرم از دارو مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Powder:5 g/Sachet 

Oral Sol: 70%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ساشه سوربیتول اسوه 5 گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

ساشه سوربیتول پورسینا 5 گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]

ساشه سوربیتول فارماشیمی 5 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

ساشه سوربیتول لقمان 5 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

ساشه مداسوربیت
داروسازی مداوا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SORBITOL OSVAH 5G SACHET
داروسازی اسوه [ IRAN ]

SORBITOL PURSINA 5G SACHET
داروسازی پور سینا [ IRAN ]

SORBITOL PHARMACHIMI 5G SACHET
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]

SORBITOL LOGHMAN 5G SACHET
داروسازی لقمان [ IRAN ]

MODASORBIT SACHET
داروسازی مداوا [ IRAN ]