قطره چشمی باکتی ماید BACTIMIDE
قطره چشمی سولفاستامید SULFACETAMIDE

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sulfacetamide
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی رها داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

این دارو در درمان التهاب عفونی ملتحمه و سایر عفونتهای سطحی چشم ناشی از ارگانیسم های حساس تراخم و سایر عفونت های کلامیدیایی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

یک آنتی بیوتیک با طیف گسترده و متوقف کننده رشد میکروارگانیسم های حساس می باشد.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

بروز واکنش های حساسیت مفرط شامل خارش، قرمزی، تورم، درد یا سایر علائم تحریک موضعی با مصرف این داروگزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان سولفاستامید با فراورده های چشمی حاوی نقره (از جمله محلول نیترات نقره)به دلیل ناسازگاری دو دارو، توصیه نمی شود.


نکات قابل توصیه:

  1. پس از چکاندن قطره در چشم، ممکن است سوزش احساس شود.
  2. دوره درمان دارویی کامل شود.


مقدار مصرف:

در بزرگسالان یک قطره از دارو هر 3-1 ساعت در طول روزو در فواصل بیشتر در طول شب در ملتحمه چکانده می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Drops:%10
Drops: %20


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی سولفاستامید رها 10%
داروسازی رها [ ایران ]

قطره چشمی باکتی ماید 10%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SULFACETAMIDE RAHA 10% 10ML OPH DROP
داروسازی رها [ IRAN ]

BACTIMIDE 10% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]