اطلاعات داروی سیدوفوویر Cidofovir

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir - مشخصات دارویاب عوارض مقدار مصرف پایگاه معرفی مرکز دارویی ایران

گروه داروئی: ضد ویروس ها

موارد مصرف:
سیدوفوویر یک ضد ویروس می باشد که در درمان سیتومگالوویروس CMV در بیماران مبتلا به ایدز و عفونت های مرکوکوتانئوس HSV که به آسیکلوویر مقاوم اند، مصرف می شود.
‎نکته: در افراد با نقص کلیوی در صورتی که CrCl<55 , Cr>150 باشند یا پروتئین اوری بیشتر از ۱۰۰mg/ml وجود داشته باشد از تجویز این دارو خودداری شود.
این دارو به صورت تزریقی تولید می شود.

مکانیسم اثر:
یک ضد ویروس با اثر مهاری انتخابی بر روی DNA پلی مراز ویروس ها می باشد و بدین وسیله با عفونت ویروسی ناشی از سایتومگالو ویروس ها مقابله می کند.

فارماکوکینتیک:
‎متابولیسم این دارو ناشناخته است و احتمالا به وسیله ی CYP450 انجام شود. سیدوفوویر در بدن به متابولیت فعال خود تبدیل می گردد. عمده دفع دارو (۸۰-۱۰۰%) از راه ادرار می باشد و و نیمه عمر آن ۲/۶ ساعت و نیمه عمر متابولیت فعال آن ۱۷ ساعت می باشد.
عوارض جانبی سیدوفوویر

‎عوارض شایع:
‎پروتئین اوری، نوتروپنی، کاهش IOP، کاهش بی کربنات سرم، تب، عفونت، افزایش Cr, التهاب عنبیه، پنومونی، دیس پنه، تهوع و استفراغ، حساسیت به نور

‎عوارض جدی:
‎نفروتوکسیسیتی، اسیدوزمتابولیک، پروکسیمال توبولار نفروپاتی، سندرم فانکونی، نوتروپنی، هیپوتونی چشمی، التهاب عنبیه و مشیمیه چشم، پنومونی، تومورژنیسیتی (در مطالعات حیوانی)
تداخلات دارویی سیدوفوویر
‎این دارو با سوبسترای OAT2, OAT3، داروهای سرکوبگر ایمنی، داروهای با اثر میلوساپرسیو و داروهای نفروتوکسیک تداخل دارد.

‎منع مصرف همزمان:
‎ضد ویروس هایی مانند آسیکلوویر و گانی سیکلوویر، تنوفوویر و... آنتی بیوتیک ها (آمینو گلیکوزید ها، ونکومایسین، پلی میکسینB، باسیتراسین، آمفوترسین و...) اگزالی پلاتین، سیس پلاتین، کربو پلاتین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدیNSAIDمانند سلکوکسیب، پیروکسیکام، ملکوکسیکام، ناپروکسن، مفنامیک اسید، کتورولاک، ایبوپروفن، دیکلوفناک و...
‎اگزناتاید، ایمن گلوبولین، پامیدرونیت، سیکرولیموس، سدیم فسفات، تاکرولیموس، زولندرونیک اسید و...
‎مصرف همزمان با احتیاط و پیگیری فراوان:
‎کلوفاربین، talimogene laher pareprec ، tenofavir disoproxil , thiotepa , توبرامایسین استنشاقی، واکسن زنده مانند زوستر و واریسلا، متفورمین، متوتروکسات، نئومایسین، والسارتان، زیدوودین، لیزینوپریل، اینترفرون ها، منیزیم سیترات، ایماتینیب و بسیاری از داروهای دیگر
هشدار ها سیدوفوویر

‎موارد منع مصرف:
‎-در صورت حساسیت به این دارو یا سایر ضد ویروس ها
‎-در صورت مصرف intraocular
‎-در صورتی که در ۷ روز اخیر بیمار داروی نفروتوکسیک مصرف کرده باشد
-Crcl<55 یا Cr>150
‎-پروتئین اوری بیشتر از ۱۰۰mg/ml

موارد احتیاط:
‎احتیاط در مبتلایان به دیابت نوع دو
سیدوفوویر در بعضی مواقع مشکلات وخیم کلیوی ایجاد می کند. قبل از دریافت هر دوز دارو لازم است عملکرد کلیه کنترل شود و این امر باعث می شود ریسک خطر کلیوی کاهش یابد.
مصرف هم زمان این دارو با سایر داروهایی که مشکلات کلیوی ایجاد می کند اکیدا ممنوع است. چنانچه مطمئن نیستید سایر داروهایی که مصرف می کند آسیب کلیوی ایجاد می کند، یا در صورت کاهش دفع ادرار، افزایش ناگهانی وزن و ادم سریع به پزشک اطلاع دهید.
سیدوفوویر ممکن است باعث کاهش گلبول های سفید خون شود

توصیه های دارویی:
‎-به دلیل این که این دارو می تواند عوارض کلیوی شدیدی داشته باشد، وضیعت کلیوی بیمار پیش از شروع درمان و سپس بصورت منظم و دوره ای کنترل گردد (پایش Cr, و پروتئین در ادرار ۴۸ ساعت پیش از هر بار تزریق)
‎همچنین از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای نفروتوکسیک خودداری شود.
‎جهت کاهش عوارض کلیوی بهتر است برای بیمار پیش از تزریق سیدوفوویر با تزریق نرمال سالین پرهیدراسیون انجام شود و همراه با آن پروبنسید نیز تزریق شود.
‎-بعلت احتمال بروز نوتروپنی در بعضی افراد، تعداد سلول های خونی خصوصا نوتروفیل ها در مدت درمان پیگیری شود.
‎-این دارو کارسینوژن و تراتوژن می باشد و در مطالعات حیوانی هایپو اسپرمی نیز مشاهده شده است.
‎-معاینات دوره ای چشمی در مدت درمان با سیدوفوویر لازم می باشد.

اشکال داروئی: -