پماد چشمی سیپلکس CIPLEX
قطره چشمی سیپلکس CIPLEX
سیپروفلوگزاسین Ciprofloxacin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ciprofloxacin-Ophthalmic
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های سطحی چشم، بویژه در زخم های قرنیه مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

سیپروفلوکساسین از مشتقات 4- فلوروکینولون ها است که از طریق مهار دوباره سازی DNA اثر می کند.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

مصرف این دارو در کودکان با سن کمتر از 12 سال توصیه نمی شود.


عوارض جانبی:

احساس سوزش یا خارش پس از مصرف دارو و نیز قی کردن چشم گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در درمان عفونت های چشم ابتدا هر 2 ساعت یک قطره در چشم چکانده می شود و پس از کاهش شدت عفونت دفعات مصرف دارو نیز کاهش داده می شود. مصرف دارو را تا 48 ساعت بعد از بهبودی باید ادامه داد.
در درمان زخم های قرنیه در روز اول هر 15 دقیقه به مدت 6 ساعت دو قطره در چشم چکانده می شودو سپس در طی طول روز هر 30 دقیقه دارو مصرف می شود.
در روز دوم هر ساعت 2 قطره مصرف می گردد و درصورت نیاز به ادامه درمان در روزهای بعد، فواصل مصرف دارو باید توسط پزشک تعیین شود حداکثر مدت زمان مصرف این دارو 21 روز است.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Sterile Eye Drops(as HCl):0.3%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی سیپلکس
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

پماد چشمی سیپلکس 0.3%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CIPLEX OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

CIPLEX® 0.3% OPH OINT
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]