اطلاعات داروی فاموتیدین Famotidine (فاموتد FAMOTED) (قرص)

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Famotidine
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فاموتیدین در درمان زخمهای خوش خیم معده و دوازدهه، زخم ناشی از برگشت محتویات معده به مری و سندرم زولینگر- الیسون به کار می رود.

مکانیسم اثر:
این دارو از طریق رقابت با هیستامین در سطح گیرنده های H2 در سلول های جداره ای، ترشح پایه ای اسید معده و همچنین تحریک ترشح اسید توسط غذا ، پنتاگاستریل و سایر محرکهای ترشح اسید معده را مهارمی کند.
فارماکوکینتیک:
این دارو به سرعت ولی به طور ناقص 45-40 درصد از مجرای گوارش جذب می گردد و به میزان کمی در اولین عبور کبدی خود متالیزه می گردد. اتصال دارو به پروتئین های پلاسما کم است. اوج غلظت سرمی آن طی اثر دارو 12-10 ساعت می باشد. بیشتر داروبه صورت تغییر نیافته از کلیه دفع می گردد.
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. بیمارانی که به سایمتیدین عدم تحمل نشان می دهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.
2. در صورت وجود عیب کار کبد یا کلیه، با احتیاط مصرف شود.
3. به طور کلی مصرف داروهای مسدد گیرنده H2 بندرت برای بیش از 8 هفته ضروری است. برای مصارف طولانی مدت این داروها مطالعه ای صورت نگرفته است.
عوارض جانبی:
عوارض این دارو شایع نیست و بیشتر شامل اسهال، یا یبوست، سرگیجه یا سردرد و نفخ شکم می باشد.
تداخل دارویی:
جذب این دارو در حضور آنتی اسیدها کاهش می یابد.
با وجود آنکه فالوتیدین در مقایسه با سایمتیدین یک مهار کننده ضعیف تر آنزیم های کبدی است، بااین وجود در مصرف همزمان سایر داروها با این دارو باید احتیاط کرد.

نکات قابل توصیه:
1. کشیدن سیگار موجب کاهش اثر این دارو می شود.
2. برای بیماران سالخورده یا مبتلا به نارسایی کبدی یا کلیوی ممکن است به کاهش مقدار مصرف دارو نیاز باشد.

مقدار مصرف:
در زخم خوش خیم معده و دوازدهه 40 میلی گرم هر شب به مدت 8-4 هفته مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن 20 میلی گرم در هر شب می باشد. در درمان عوارض بازگشت محتویات معده به مری 40-20 میلی گرم دو بار در روز برای مدت 12-6 هفته مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن 20 میلی گرم دو بار در روز می باشد. در سندرم زولینگر- الیسون 20 میلی گرم هر 6 ساعت تجویز می شودکه مقدار مصرف را می توان تا mg/day800 در مقادیر منقسم افزایش داد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Film Coated Tablet: 20 mg
Film Coated Tablet: 40 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص فاموتیدین پورسینا 40 میلی گرم    
داروسازی پور سینا [ ایران ]
         
قرص فاموتیدین پورسینا 20 میلی گرم    
داروسازی پور سینا [ ایران ]
         
قرص فاموتد 20 میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص فاموتد 40 میلی گرم    
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
         
قرص شفا-فاموتیدین 20 میلی گرم    
داروسازی شفا [ ایران ]
         
قرص شفا-فاموتیدین 40 میلی گرم    
داروسازی شفا [ ایران ]
         
قرص فاموتیدین کیمیدارو 40 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
قرص فاموتیدین کیمیدار 20 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FAMOTIDINE PURSINA 40MG TAB    
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
         
FAMOTIDINE PURSINA 20MG TAB    
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
         
FAMOTED 20MG TAB    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
FAMOTED 40MG TAB    
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
         
SHAFA-FAMOTIDINE 20MG TAB    
داروسازی شفا [ IRAN ]
         
SHAFA-FAMOTIDINE 40MG TAB    
داروسازی شفا [ IRAN ]
         
FAMOTIDINE CHEMIDAROU 40MG TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
         
FAMOTIDINE CHEMIEDAROU 20MG TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]