قرص بترفرو Better ferro،
قرص فروس سولفات Ferrous Sulfate،
قطره خوراکی فروس سولفات Ferrous Sulfate،
قطره خوراکی فربولین FERBOLIN،
قرص فروتب FEROTAB

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Ferrous Sulfate
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
این دارو در کم خونی ناشی از فقر آهن مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
آهن یک عنصر اساسی و لازم برای ساخت هموگلوبین است. آهن به مقدار مناسب برای خونسازی و در نتیجه تأمین ظرفیت انتقال اکسیژن خون ضروری است. این عنصر در ساخت میوگلوبین نیز عملی مشابه به عهده داشته و همچنین به عنوان کوفاکتور چندین آنزیم اساسی،مانند سیتوکروم،نقش دارد. آهن برای متابولیسم کاتکول آمین و عملکرد صحیح نوتروفیلها نیز ضروری است. آهن موجود در غذا یا مکمل های غذایی،پس از مصرف خوراکی،به شکل آهن دوظرفیتی از سلولهای مخاطی عبور کرده و به ترانسفرین پیوند می یابد. در این حالت،آهن برای ساخت گلبولهای قرمز،به مغز استخوان منتقل می شود.

فارماکوکینتیک:
جذب آهن در صورت تخلیه ذخایر آن یا افزایش ساخت گلبولهای قرمز افزایش می یابد. آهن از دوازدهه و ابتدای ژژونوم جذب می شود. جذب آهن با شدت فقر آهن متناسب می باشد، جذب آهن دوظرفیتی با معده خالی بیشتر است. نیمه عمر سولفات آهن 6 ساعت می باشد. آهن عمدتاً در سلولهای کبدی و سیستم رتیکولوآندوتلیال ذخیره می شود. هیچ نوع مکانیسم فیزیولوژیک برای دفع آهن وجود ندارد.

موارد منع مصرف:
سولفات آهن در هموسیدروز، هموکروماتوز و سایر کم خونی ها(مگر اینکه همراه فقر آهن باشد)، نباید مصرف شود.

هشدارها:
عوارض جانبی:
تحریک مجرای گوارش با مصرف این دارو گزارش شده است. تهوع و درد اپی گاستریک وابسته به مقدار مصرف است. مصرف آهن از راه خوراکی در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، ممکن است سبب تشدید اسهال شود. مصرف آهن از راه خوراکی ممکن است سبب بروز یبوست، بویژه درسالخوردگان شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان آهن با تتراسیکلین های خوراکی ممکن است سبب کاهش جذب و اثرات درمانی تتراسیکلین ها شود.

نکات قابل توصیه:
1. دارو باید با معده خالی، یک ساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا مصرف شود. اما به منظور کاهش احتمال بروز دل آشوبه، این دارو را می توان همراه با غذا مصرف نمود.
2. برای جلوگیری از لکه دار شدن دندانها و پوشاندن طعم دارو،محلول خوراکی دارو را باید همراه با آبمیوه یا آب و یا استفاده از نی مصرف نمود. هنگام مصرف قطره خوراکی، قطرات دارو باید بر روی زبان ریخته شوند.

مقدار مصرف:
بزرگسالان :بمنظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن، mg/day300 و در درمان کم خونی فقر آهن، 300میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود و سپس بر حسب نیاز و تحمل بیمار، بتدریج تا300 میلی گرم 4 بار در روز افزایش می یابد.
کودکان : مقدارmg/kg/day 5 بمنظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن و مقدارmg/kg 10، سه بار در روز در درمان کم خونی مصرف می شود. به عنوان مکمل غذایی، مقدار مصرف توصیه شده عنصر آهن در روز بین 15-6 میلی گرم و برای زمان بارداری 30 میلی گرم است.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Film Coated Tablet:Eq.To 50 mg Iron
Syrup:200 mg(40mg Iron)/5ml
Oral Drops: 125 mg(25mg Iron)ml
Capsule: Ferrous Sulfate60 mg+Folic
Acid400mcg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص بترفرو    
Nature's Gifts [ ]
         کیش ویتامین کلاب نوترییشن
قرص اسوه-فروس سولفات 50میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قطره خوراکی فروس سولفات خوارزمی    
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
         
قرص فروس سولفات روزدارو    
داروسازی روز دارو [ ایران ]
         
قطره خوراکی فربولین شهردارو    
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
         
قرص فروتب شهرداو 50میلی گرم    
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
Tablet Better ferro    
Nature's Gifts [ ]
         کیش ویتامین کلاب نوترییشن
OSVE-FERROUS SULFATE 50MG TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
FERROUS SULFATE KHARAZMI 15ML ORAL DROP    
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
         
FERROUS SULFATE RUZDAROU TAB    
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
         
FERBOLIN SHAHRDAROU ORAL DROP    
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
         
FEROTAB SHAHR DAROU 50MG TAB    
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]