آمپول FERROVIN فرووین 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5میلی لیتر    
آمپول VENOFER ونوفر 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5 میلی لیتر

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Iron Sucrose
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
هماتینیک (ترکیب هیدروکسیدآهن 3 در سوکروز).
درمان آنمی فقر آهن در بیماران تحت همودیالیز طولانی مدت و یا دریافت کننده اریتروپویئتین.

مکانیسم اثر:
دارو توسط سیستم رتیکولواندوتلیال به آهن و سوکروز تفکیک می شود و در نتیجه آهن تولیدی ذخایر تهی شده آهن بدن را پر نموده و سبب افزایش مشهود در میزان آهن و فریتین سرم می شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر دفعی دارو حدود 6 ساعت است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، تب، سردرد، درد، درد قفسه سینه، نارسایی قلبی، هایپرتنشن، هایپوتنشن، تهوع، اسهال، استفراغ، کرامپ پا، سرفه، پنومونی، سپسیس، واکنش های سایت تزریق.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
بالغین: 100mg فراورده در لاین دیالیز از طریق تزریق آهسته(1ml/min) ویا از طریق انفوزیون در عرض 15دقیقه در طول دیالیز، 1تا 3بار در هفته تا مقدار نهایی 1000mgدر 10 دوز. در صورت لزوم دوز تکرار می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول فرووین 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5میلی لیتر    
RAFARM [ یونان ]
         بازرگانی تدبیرکالای جم
آمپول ونوفر 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5 میلی لیتر    
VIFOR PHARMA [ مجارستان ]
         برسیان دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FERROVIN Injection 20mg Fe/ml,5ml    
RAFARM [ GREECE ]
         بازرگانی تدبیرکالای جم
VENOFER Injection 20mg Fe/ml,5ml    
VIFOR PHARMA [ HUNGARY ]
         برسیان دارو