قرص جوشان فسفات سدیم PHOSPHATE SODIUM

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Phosphate sodium
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اکسیر

موارد مصرف:

فسفات برای جبران کمبود فسفر خون مصرف می شود. اسیدی شدن ادرار ناشی از این دارو، اثر داروهایی را که برای بروز اثر ضد باکتری خود به محیط اسیدی نیاز دارند (مانند متنامین)، افزایش می دهد. این دارو غلظت کلسیم ادرار را کم می کند و مانع رسوب کلسیم در مجاری ادرار می شود.


مکانیسم اثر:

در توبول دیستال کلیوی، هیدروژن ترشح شده در سلول توبول از طریق تعویض با سدیم، نمکهای فسفات دی بازیک را به مونوبازیک تبدیل می کند. بنابراین، مقدار زیادی از اسید ترشح می شود، بدون آنکه pH ادرار را بمقداری پایین آورد که انتقال هیدروژن را بوسیله شیب زیاد غلظت بین سلول توبول و مایع لومینال مهار کند. این دارو با اسیدی کردن ادرار، حلالیت کلسیم را افزایش می دهد.


فارماکوکینتیک:

فسفات از مجرای گوارش جذب می شود. اما مقادیر زیاد کلسیم یا آلومینیوم ممکن است باعث ایجاد فسفات نامحلول و در نتیجه کاهش جذب آن شود. فسفات به مقدار 90 درصد از کلیه و 10 درصد از مدفوع دفع می شود.


موارد منع مصرف:

این دارو در بیماران مبتلا به زیادی فسفات خون، عیب شدید کار کلیه و سنگ های ادراری فسفات، منیزیم-آمونیم نباید مصرف شود.


هشدارها:

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود.
مواردی که ممکن است با غلظت های زیاد فسفات همراه باشند(مانند کم کاری پاراتیروئید و بیماری مزمن کلیه و رابدومیولیز)، حالاتی که ممکن است با غلظت های کم کلسیم همراه باشند (مانند کم کاری پاراتیروئید، نرمی استخوان، التهاب حاد لوزالمعده، بیماری مزمن کلیه، رابدومیولیز، راشی تیسم) و حالاتی که ممکن است با غلظت های زیاد پتاسیم همراه باشند(مانند بی کفایتی شدید غده فوق کلیه، دهیدراسیون شدید، التهاب لوزالمعده، تمرینات فیزیکی، بی کفایتی کلیه، رابدومیولیز، آسیب وسیع بافت) و زیادی سدیم خون.


عوارض جانبی:

احتباس مایع، زیادی پتاسیم خون، زیادی سدیم خون، زیادی فسفات یا کلسیم خون با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان داروهای کلسیم با فسفات ها ممکن است خطر رسوب کلسیم در بافت نرم را افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، کاپتوپریل، سیکلوسپورین، مدرهای نگهدارنده پتاسیم، انالاپریل ، هپارین و سایر داروهای حاوی پتاسیم با فسفات پتاسیم ممکن است سبب افزایش پتاسیم خون شود. مصرف همزمان این دارو با سایر فراورده های حاوی فسفات خون به ویژه در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی را افزایش دهد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

خوراکی:
بزرگسالان : به عنوان اسیدی کننده ادرار، ضد سنگهای ادراری یا تامین کننده الکترولیت، 8 میلی مول فسفر همراه با یک لیوان آب، چهار بار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف می شود.
کودکان : به عنوان تامین کننده الکترولیت در کودکان تا 4 سال، 4/6 میلی مول در 60 میلی لیتر آب، چهار بار در روز پس از غذا و هنگام خواب مصرف می شود.
در کودکان بیش از 4 سال، مقدار مصرف مشابه بزرگسالان است.
تزریقی:
بزرگسالان : به عنوان تامین کننده الکترولیت، mmole/day 10 فسفر از راه انفوزیون وریدی تزریق می شود.
کودکان : به عنوان تامین کننده الکترولیت، mmole/day 2-1/5 فسفر از راه انفوزیون وریدی تزریق می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Effervescent Tablet: NaH2PO4 1936mg + NaHCO3 350mg + KHCO3 315mg
Injection: (KH2PO4 225mg + K2HPO4 236mg)/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص جوشان فسفات سدیم-اکسیر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PHOSPHATE SODIUM-EXIR EFF TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]