اطلاعات داروی فلووکسامین Fluvoxamine Maleate (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Fluvoxamine Maleate
گروه دارویی: Antidepressants 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو در درمان اختلال وسواسی- اجباری و افسردگی برای تخفیف علائم به کار می‌رود.
مکانیسم اثر:
فلووکسامین با مهار اختصاصی باز جذب سروتونین موجب افزایش انتقال سروتونرژیک می‌شود. ولی تأثیر بر فعالیت‌های دوپامینرژیک و نورآدرنرژیک ندارد. این دارو باعث مهار آنزیم سیتوکروم (2D6 . 2C9 . 3A4 . 1A2 ) P450 میشود.
فارماکوکینتیک:
این دارو به خوبی جذب می‌شود و فراهمی زیستی آن 50% ( به دلیل اثر اولین عبور)‌می‌باشد.این دارو دارای متابولیسم کبدی و دفع کلیوی بوده و نیمه عمر آن معادل 20-15 ساعت است.
 موارد منع مصرف:
در صورت نارسائی شدید کبدی، بروز حملات عصبی، اختلالات نورولوژیک و جنون نباید از این دارو استفاده شود.
هشدارها:
1. برای بیماران مبتلا به نارسائی کبدی یا سابقه حمله عصبی، این دارو را باید با احتیاط مصرف گردد. 
2. به دلیل تمایل به خودکشی در این بیماران و برای جلوگیری از مسمومیت با دارو،‌باید کمترین مقدار ممکن از دارو در اخیتار بیمار قرار گیرد.
عوارض جانبی:
اختلالات جنسی ، کاهش تمایل جنسی، تغییرات رفتاری و روانی، جنون، تنگی نفس، احتباس ادرار، ضعف یا خستگی مفرط، یبوست، سرگیجه، سردرد، بی‌خوابی یا خواب‌آلودگی، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی این دارو محسوب می‌شوند.
تداخل دارویی:
این دارو غلظت پلاسمایی داروهای مثل فنی‌فتوئین ، کینیدین ، داروهای ضد جنون بوتیروفنونی (هالوپریدول) استمیزول، سیزاپراید، ترفنادین، آلپرازولام، تریازولام، دیازپام، میدازولام، پروپرانول، متوپرولول، کافئین، تئوفیلین، کاربامازپین، کلوزاپین‌،‌ متادون، وارفارین، را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای ، مهار کننده‌های منوآمین اکسیداز(پروکاربازین، فورازولیدن) سلژیلین و داروهای مقلد سرتونین موجب تشدید عوارض جانبی دارو می‌شود. مصرف همزمان الکل می‌تواند موجب تضعیف شدید CNS گردد. مصرف همزمان این دارو با دیلتیازم موجب بروز برادی کاردی می‌شود.
نکات قابل توصیه:
1. در صورت مصرف همزمان فلووکسامین با آنتاگونیست‌های گیرنده بتا (پروپرانولول و متوپرولول) ، تئوفیلین، کاربامازپین،کلوزاپین، متادون و دیلتیازم، مقدار مصرف این ترکیبات را باید کاهش داد. 
2. تعیین مقدار مصرف این دارو برای افراد سیگاری و بیماران با سابقه سوء استفاده دارویی یا با سابقه جنون،‌باید احتیاط صورت گیرد.. 
3. در بیماران مبتلا به اختلال کبدی، مقدار مصرف دارو را باید کاهش داد . 
4. در صورت تجویز طولانی مدت این دارو برای کودکان، باید پارامترهای رشد را کنترل کرد. 
5. حداقل چهارده روز فاصله زمانی بین مصرف‌کننده‌های منوآمین‌اکسیداز و فلوکسامین باید در نظر گرفته شود. 
6. مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود. در هر 7-5 روز یکبار، مقدار مصرف را باید به میزان 50 میلی‌گرم کاهش داد.
مقدار مصرف:
بزرگسالان: در درمان اختلال وسواسی و افسردگی ابتدا 50 میلی‌گرم یک بار در روز در زمان خواب‌ مصرف شود. در صورت نیاز با فاصله 7-4 روز می‌توان هر بار 50 میلی‌گرم دیگر به مقدار مصرف قبلی افزود. در مقادیر بیش از 100 میلی‌گرم ،مصرف باید در دو نوبت انجام شود. حداکثر مقدار قابل مصرف mg/day300 است. 
کودکان: در درمان اختلال وسواسی ابتدا 25 میلی‌گرم یک بار در روز در هنگام خواب مصرف می‌شود. در صورت نیاز با فاصله 7-4 روز می‌توان هر بار 25 میلی‌گرم دیگر به مقدار مصرف قبلی افزود. در مقادیر بیش از 50 میلی‌گرم مصرف باید در دو نوبت انجام شود. حداکثر مقدار قابل مصرف 
mg/day200 است.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Scored Film Coated Tablet :50mg
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آلفا-فلووکسامین 50 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص ووکسام 50 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص ووکسام 100 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص فلووکسامین سبحان 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص فلووکسامین سبحان دارو 50 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص فلووکسامین-عبیدی 50 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص مینو-فلووکسامین 50 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ALPHA-FLUVOXAMIN 50MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
VOXAM 50MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
VOXAM 100MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
FLUVOXAMINE SOBHAN 100MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
FLUVOXAMINE SOBHANDAROU 50MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
FLUVOXAMINE-ABIDI 50MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
MINOO-FLUVOXAMINE 50MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
اطلاعات داروها،اطلاعات دارویی و مشخصات داروها،جستجوی دارو،دارویاب،داروهای ضد افسردگی،عوارض دارو،مرکز اطلاعات دارویی ایران،معرفی دارو،پایگاه اطلاعات دارویی