فورموترول Formoterol Fumarate | اوکسیس OXIS | آتیموس ATIMOS | فورادیل FORADIL
نام علمی دارو (ژنریک): Formoterol Fumarate
گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs 
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
فورموترول یک سمپاتومیمتیک با فعالیت مستقیم و فعالیت غالب تحریک بتا-آدرنوستپور می باشد که برای گیرنده های بتا2 اختصاصی است (یک آگونسیت بتا-2 می باشد) و خصوصیاتی مشابه با سالبوتامول دارد ولی همانند سالمترول دوره فعالیت طولانی تا 12 ساعت دارد و بنابراین جهت فرونشاندن علایم حملات حاد برونکواسپاسم مناسب نمی باشد و در مواقعی استفاده می شود که جهت درمان انسدادهای برگشت پذیر راههای هوایی به یک آگونسیت بتا-2 با دوره فعالیت طولانی نیاز باشد همانند درمان آسم مزمن و یا در بیماران مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه. فورمترول به صورت فومارات تجویز می شود. دوز معمولی بالغین و بچه های 5 ساله و بالاتر 12 میکروگرم فومارات فورمترول 2 بار در روز است که به صورت استنشاق از کپسولهای استنشاقی می باشد و در صورت لزوم در بیماری های شدید دوز آن تا 24 میکروگرم، 2 بار در روز افزایش می- یابد. دوزهای معمول فرم پودر خشک استنشاقی 6 یا 12 میکروگرم یک بار یا دو بار در روز است و در صورت نیاز در بیماری های شدید دوز آن به 24 میکروگرم، 2 بار در روز در بالغین و 12 میکروگرم، 2 بار در روز در بچه های 6 ساله و بزرگتر افزایش می یابد. دوزهای مشابه در مورد فرم اسپری به کار می رود در صورت عدم کفایت اینها،درمان باید دوباره ارزیابی گردد. در انگلستان بعضی فراورده ها مجوز استفاده جهت فرونشاندن کوتاه مدت علایم دریافت کرده اند اما این نوع کاربردها بر خلاف راهنمایی های رایج درمان آسم می باشد. دوزهای 80 میکروگرمی خوراکی 2 بار در روز تجویز می شوند.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
فارماکوکینتیک: فورموترول استشاقی به راحتی جذب می شود و عمدتاً توسط گلوکورونیداسیون و o- دمتیلاسیون متابولیزه می شود و حدود 10% دارو به صورت تغییر نکرده دفع می شود. نیمه عمر حذف نهایی آن بعد از استشاق حدود 8 ساعت تخمین زده شده است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه در مورد سالبوتامول گفته شد. استنشاق فورموترول ممکن است با برونکواسپاسم پارادوکس مرتبط باشد و دوزهای بالای آن با افزایش در شدت یافتن آسم مرتبط است. آگونسیت های بتا 2 با فعالیت دراز مدت مثل فورموترول جهت درمان برونکواسپاسم حاد موثر نیستند. در مواردی آزردگی ملتحمه و ادم پلک گزارش شده است.

تداخل دارویی:
همانند انچه در مورد سالبوتامول گفته شد.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر استنشاقی اوکسیس توربوهالر 9میکروگرم/دوز
ASTRAZENECA [ سوئد ]
  کویل دارو
پودر استنشاقی اوکسیس توربوهالر 4.5 میکروگرم/دوز
ASTRAZENECA [ سوئد ]
  کویل دارو
کپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12میکروگرم
CHEMO GROUP [ اسپانیا ] 
LICONSA [ اسپانیا ]
  پوراطب
محلول استنشاقی آتیموس 12میکروگرم/دوز 100دوز
CHIESI [ ایتالیا ]
  درمانگر سینا
کپسول استنشاقی فورادیل 12 میکروگرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OXIS TURBUHALER Inhaler/Powder 9 mcg/dose
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
  کویل دارو
OXIS TURBUHALER Inhaler/Powder 4.5 mcg/dose
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
  کویل دارو
FORMOTEROL BLUAIR Inhaler/Capsule 12 mcg
CHEMO GROUP [ SPAIN ] 
LICONSA [ SPAIN ]
  پوراطب
ATIMOS Inhaler/Solution 12mcg/dose,100doses
CHIESI [ ITALY ]
  درمانگر سینا
FORADIL Inhaler/Capsule 12 mcg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر