داروی فولکودین Pholcodine

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pholcodine
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

داروی فولکدین یک مهار کننده مرکزی سرفه است با عملکردها و کاربردهای مشابه دکسترومتورفان. به صورت خوراکی با دوز معمول 5 تا 10 mg، 3 یا4 بار در روز و در مورد کودکان یک تا 5 سال دوز 2 تا mg5/2 ، 3 بار در روز تجویز می‌گردد. فرم سیترات نیز مورد استفاده است. از فرم‌های polistirex در فرآورده‌های دارای آزادسازی اصلاح شده استفاده می‌شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند دکسترومتورفان. گاهاً یبوست و خواب آلودگی نیز گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف آن همراه الکل و دیگر دپرسانت‌های دستگاه عصبی مرکزی آثار آن بر دستگاه عصبی مرکزی را تشدید می‌کند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):