پودر لئوفلیزه فیبا FEIBA
پودر قابل تزریق فیبا FEIBA
پودر لئوفلیزه گرین VIII GREEN
پودر قابل تزریق یومان کمپلکس دی.آی UMAN COMPLEX D.I

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
مشتقات خون (ضد هموفیلی).
a) درمان بیماران هموفیلی نوع A و B با مهارکننده ها که درمان با فاکتور (a) VII در آنها موفقیت آمیز نبوده ویا کنترااندیکه است.
b) کنترل اپی زودهای خونریزی خودبخودی

مکانیسم اثر:
این ترکیب محتوی پروترومبین، فاکتور X و X (غیر فعال) وفاکتور VII (فعال) می باشد.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
ترومبوز، احتمال بروز هپاتیت C، B و HIV ناشی از دریافت فراورده های آلوده به ویروس، آمبولی ریوی، انعقاد داخل عروقی منتشر، لرز، خواب آلودگی، سرگیجه،تهوع، درد قفسه سینه، انفارکسیون میوکارد، راش، کهیر، سرفه.

تداخل دارویی:
مورد خاصی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

دارو به فرم داخل وریدی تجویز می شود. تعیین دوز بر مبنای سایت و شدت خونریزی می باشد. با توجه به احتمال بروز ترومبوزیس نباید تک دوز دارو متجاوز از 100unit/kg بوده و نیز سرعت انفوزیون نباید بیشتر از 2unit/kg/min باشد. ماکزیمم دوز مصرفی باید کمتر از 200unit/kg باشد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر لئوفلیزه فیبا 500 واحد    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
پودر قابل تزریق فیبا 1000 واحد    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
پودر لئوفلیزه گرین VIII واحد250    
GREEN CROSS [ کره ]
         اهران تجارت
پودر قابل تزریق یومان کمپلکس دی.آی 500واحد    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
FEIBA Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
FEIBA Injection,Powder,Lyophilized 1000 IU    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 250 IU    
GREEN CROSS [ KOREA ]
         اهران تجارت
UMAN COMPLEX D.I. Injection,Powder 500 IU    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو