آمپول VITAMIN K1 اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم
آمپول VITAMIN K1 اسوه-ویتامین کا1 - 10 میلی گرم
قرص VITAMIN K1 ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم
آمپول VIKADIC ویکادیک 10 میلی گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Phytonadione
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins

عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
این ویتامین برای پیشگیری و درمان اختلالات انعقادی شامل اختلالات در ساخت فاکتورهای X,IX,VII,II ناشی از کمبود ویتامین K یا اختلال در فعالیت متابولیک آن مصرف می گردد. فیتونادیون به منظور جلوگیری از بیماری خونریزی دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این ویتامین تشکیل پروترومبین فعال در کبد (فاکتورII)، پروکانورتین(فاکتورVII)، جزء ترومبوپلاستین پلاسما یا فاکتور کریسمس (فاکتور X) را که برای انعقاد طبیعی خون لازم هستند، تسریع می کند.

فارماکوکینتیک:
ویتامین K به سهولت از مجرای گوارش (دوازدهه) جذب می شود. فیتونادیون برای جذب به املاح صفراوی نیاز دارد. متابولیسم این ویتامین کبدی است. زمان شروع اثر فیتونادیون از راه خوراکی 12-6 ساعت و از راه تزریقی 2-1 ساعت است. غلظت طبیعی فیتونادیون طی 14-12 ساعت پس از مصرف به دست می آید. ویتامین K از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. ویتامین K در بیماران مبتلا به عیب کارکبد باید با احتیاط مصرف شود.
2. به دلیل خطر بروز واکنش های شدید شبه حساسیت مفرط در تزریق وریدی ویتامین K، تجویز این دارو از راه وریدی توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
مصرف همزمان ویتامین K با داروهای ضدانعقاد خوراکی ممکن است اثرات این داروها را به علت افزایش ساخت کبدی فاکتورهای پیش انعقادی کاهش دهد.

نکات قابل توصیه:
1. به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه به پزشک و انجام آزمون زمان پروترومبین ضروری است.
2. از مصرف سایر داروها بدون دستور پزشک باید خودداری شود، زیرا ممکن است اثرات ویتامین K را تغییر دهند.
3. این دارو نباید بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود.
4. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن باید آن نوبت مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف مقدار فراموش شده و دوبرابر نمودن مقدار دارو باید خودداری گردد.
5. پزشک یا دندان پزشک را باید از مصرف این دارو مطلع نمود.

مقدار مصرف:
خوراکی:
بزرگسالان : در کمی پروترومبین خون ناشی از مصرف داروهای ضدانعقاد ، مقدار 10-5/2 میلی گرم (حداکثر 25 میلی گرم ) مصرف می شود که در صورت نیاز می توان پس از 48-12 ساعت، این مقدار را تکرار نمود. در کمی پروترومبین ناشی از سایر علل، مقدار 25-5/2 میلی گرم (حداکثر تا 50 میلی گرم ) بر اساس شدت بیماری مصرف می شود.
تزریقی:
بزرگسالان : در کمی پروترومبین خون ناشی ازداروهای ضدانعقادی ، مقدار 10-5/2 میلی گرم (حداکثر 25 میلی گرم ) تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود که درصورت نیاز، می توان پس از 8-6 ساعت، این مقدار را تکرار نمود. در کمی پروترومبین خون ناشی از سایر علل، مقدار 25-5/2 میلی گرم بر اساس شدت بیماری تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود. برای کمبود کمی پروترومبین خون در بیمارانی که به مدت طولانی فقط از راه تزریقی تغذیه می شوند، مقدار 10-5 میلی گرم یکبار در هفته تزریق عضلانی می شود.
کودکان : به عنوان ویتامین در کودکانی که فقط از طریق شیر مادر تغذیه می شوند، مقدار 1 میلی گرم در ماه تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود. برای جلوگیری از کمی پروترومبین خون ناشی از تغذیه تام وریدی به مدت طولانی، 5-2 میلی گرم یکبار در هفته تزریق عضلانی می گردد. در درمان کمی پروترومبین خون ناشی از داروهای ضدانعقادی 2-1 میلی گرم در شیرخواران و 10-5/2 میلی گرم در کودکان و در درمان کمی پروترومبین خون ناشی از سایر علل 2 میلی گرم در شیرخواران و 10-5 میلی گرم در کودکان تزریق عضلانی یا زیر جلدی می شود. برای جلوگیری از بیماری خونریزی دهنده نوزادان مقدار 1-5/0 میلی گرم بلافاصله پس از زایمان تزریق عضلانی یا زیرجلدی می شود. در صورت نیاز این مقدار پس از 8-6 ساعت تکرار می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Injection: 1 mg/0.5 ml
Injection:10 mg/ml
Tablet: 10 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
آمپول اسوه-ویتامین کا1 - 10 میلی گرم    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قرص ویتامین کا1-مینو 10 میلی گرم    
داروسازی مینو [ ایران ]
         
آمپول ویکادیک 10 میلی گرم    
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
OSVE-VITAMIN K1 1MG/0.5ML AMP    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
OSVE-VITAMIN K1 10MG/1ML AMP    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
VITAMIN K1-MINOO 10MG TAB    
داروسازی مینو [ IRAN ]
         
VIKADIC 10MG/1ML AMP    
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]