قرص ایزیکام ISICOM
قرص پارکین سی PARKIN C
قرص ال-دورام-سی L-DORAM-C
قرص لوودوپا-سی LEVODOPA-C
قرص پارکین سی فورت PARKIN C FORTE
قرص ال دورام-سی فورت L DORAM-C FORT
قرص لوودوپا-سی فورت LEVODOPA-C FORTE

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Levodopa-C
گروه دارویی: Dopaminergics
دوپامینرژیک ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
DESITIN داروسازی البرز دارو داروسازی جالینوس داروسازی راموفارمین

موارد مصرف:

این دارو در کنترل بیماری‌ پارکینسون ایدیوپاتیک و postencephalitic یا پارکینسون علامتی مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

لوودوپا پیش‌ساز دوپامین است و عمدتاً با تامین دوپامین کاهش یافته استریاتوم عمل می‌کند. کاربی دوپا مهار کننده خارج مغزی دوپادکربوکسیلاز بوده و تبدیل محیطی لوودوپا به دوپامین را مهار می‌کند. اما بر خلاف لوودوپا از سد خونی- مغزی عبور نمی‌کند . بنابراین در صورتی که همراه با لوودوپا تجویز شود، غلظت مغزی مناسبی از دوپامین فراهم می‌گردد و در عین حال بدلیل کاهش تشکیل دوپامین در محیط ، عوارض جانبی محیطی مثل تهوع ، استفراغ و اثرات قلبی –عروقی آن کاهش می‌یابد.


فارماکوکینتیک:

لوودوپا از روده کوچک سریعاً جذب می‌شود، اما جذب آن به سرعت تخلیه معده و phمحتویات آن بستگی دارد . غلظت پلاسمایی لوودوپا در حضور کاربی دوپا ، 7/0-5/0 ساعت پس از مصرف از راه خوراکی به حداکثر خود می‌رسد. کاربی‌دوپا از راه خوراکی جذب ضعیفی دارد. نیمه عمر لوودوپا 5/1-75/0 ساعت است که در حضور کاربی‌دوپا تا حدود 5/1 ساعت افزایش می‌یابد. 95% لوودوپا از راه خوراکی در معده و کبد متابولیزه می‌شود. نیمه عمر کاربی‌دوپا 2-1 ساعت می‌باشد. این ترکیب از راه ادرار دفع می‌شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. این دارو نباید رد پارکینسون ناشی از مصرف داروها استفاده شود.
  2. در صورت وجود بیماری‌های ریوی، اولسرپپتیک، بیماری قلبی‌ـ‌عروقی ، گلوکوم با زاویه بسته، ملانومای پوست یا بیماری روانی باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
  3. این دارو در بیماران سالخورده و بیمارانی که به مدت طولانی سابقه بیماری پارکینسون دارند، ارزش اندکی دارد. چون این افراد نمی‌توانند مقادیر زیاد دارو را که بر بیماری آنها غلبه کند، تحمل کنند. همچنین در پارکینسون ناشی از بیماری‌های دژنراتیو مغزی نیز معمولاً به این دارو پاسخ ایجاد نمی‌شود.


عوارض جانبی:

بی‌اشتهایی، تهوع استفراغ، بی خوابی، سراسیمگی، کاهش فشارخون وضعیتی، گیجی، تپش قلب، آریتمی، قرمز رنگ شدن ادرار و سایر میعات بدن، حرکات غیر ارادی و غیر طبیعی، هیپومانیا و سایکوز که ممکن است باعث محدود شن مقدار مصرف شوند، افسردگی، خواب‌آلودگی، سردرد برافروختگی ، تعریق ، خونریزی‌ دستگاه گوارش ونروپاتی محیطی از عواض جانبی دارو هستند.


تداخل دارویی:

مصرف توام این دارو با هوشبر‌های استنشاقی مانند هالوتان با خطر آریتمی همراه است. مصرف توام این دارو با داروهای ضد افسردگی مهار کننده آنزیم مونوآمینواکسیداز ، مانند فورازولیدون و پروکاربازین، منجر به افزایش شدید فشار خون می‌گردد. مصرف همزمان هالوپریدول، فنوتیازین‌ها و تیوگزانتین‌ها با لوودوپا ممکن است سبب آنتاگونیزه شدن اثرات لوودوپا شود.


نکات قابل توصیه:

  1. درمان با این دارو را باید با مقادیر کم شروع نمود و به صورت تدریجی مقادیر دارو افزایش داد(با فواصل 2 تا 3 روز). مقدار مصرف نهایی معمولاً بر اساس افزایش تحرک بیمار از یک طرف و عوارض جانبی محدود کننده داروی مصرف از طرف دیگر تعیین می‌شود.
  2. تهوع و استفراغ ندرتا باعث محدودیت در مقدار داروی دریافتی می‌شوند. مصرف دارو بعد از غذا تحمل آن را بهتر می کند.
  3. در طول چند ماه اول درمان، این دارو بهتر است همراه با غذا مصرف شود.
  4. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. بدون مشورت با پزشک مصرف این دارو نباید قطع شود.
  5. برای دستیابی به حداکثر اثر درمانی، ممکن است چند هفته تا چند ماه وقت لازم باشد.
  6. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تا زمان مصرف نوبت بعدی کمتر از 2 ساعت باقیمانده باشد. مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
  7. هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: برای بیمارانی که قبلاً لوودوپا دریافت نکرده‌اند، ابتدا 100 میلی‌گرم لوودوپا و 10 میلی‌گرم کاربی‌دوپا سه یا چهار بار در روز یا 100 میلی‌گرم لوودوپا و 25 میلی‌گرم کاربی دوپا سه بار در روز مصرف می‌شود. سپس مقدار مصرف بر حسب نیاز و تحمل بیمار هر یک یا دو روز افزایش می‌یابد.
بیمارانی که از قبل لوودوپا مصرف کرده‌اند، باید 12 ساعت قبل از شروع درمان با این دارو، مصرف لوودوپا را قطع کنند. در بیمارانی که به کمتر از g/day1/5 لوودوپا نیاز دارند، ابتدا 100 میلی‌گرم لوودوپا و 10 میلی‌گرم کاربی‌دوپا یا 100 میلی‌گرم لوودوپا و 25 میلی‌گرم کاربی‌دوپا سه یا چهار بار در روز مصرف می‌شود. سپس مقدار مصرف بر حسب تحمل و نیاز بیمار هر یک یا دو روز افزایش می‌یابد. در بیمارانی که به میزان بیشتر‌از g/day1/5 لوودوپا نیاز دارند، ابتدا 250 میلی‌گرم لوودوپا و 25 میلی‌گرم کاربی دوپا سه یا چهار بار در روز مصرف می‌شود. سپس مقدار مصرف بر حسب نیاز و تحمل بیمار هر یک یا دو روز افزایش می یابد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet:Levodopa 100mg + Carbidopa 10mg . 25mg
Scored Tablet (Forte): Levodopa 250mg + Carbidopa 25 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص ایزیکام 100 میلی گرم
DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
قرص ایزیکام 250 میلی گرم
DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
قرص پارکین سی فورت 250 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]

قرص پارکین سی 110 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]

قرص لوودوپا-سی-جالینوس 110 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]

قرص لودوپا-سی-جالینوس 125 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]

قرص لوودوپا-سی فورت-جالینوس 25/250
داروسازی جالینوس [ ایران ]

قرص ال دورام-سی فورت
داروسازی راموفارمین [ ایران ]

قرص ال-دورام-سی
داروسازی راموفارمین [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ISICOM 100 Tablet 100/25 mg
DESITIN [ GERMANY ]
شفایاب گستر
ISICOM 250 Tablet 250/25 mg
DESITIN [ GERMANY ]
شفایاب گستر
PARKIN C FORTE 250/25MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]

PARKIN C 110MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]

LEVODOPA-C-JALINOUS 100/10MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

LEVODOPA-C-JALINOUS 100/25 MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS 250/25 TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

L DORAM-C FORT TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]

L-DORAM-C TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]