پودر قابل تزریق LORELIN DEPOT لورلین دپوت 3.75 میلی گرم

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Leuprorelin
گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

داروی Leuprorelin یک آنالوگ Gonadorelin با خصوصیات مشابه با آن است. تجویز طولانی مدت آن جهت ساپرس کردن تولید هورمون‌های جنسی گونادی در درمان نئوپلاسم‌های بدخیم پروستات و در درمان آندومتروزیز و فیبروئید رحم به کار می‌رود. همچنین قبل از جراحی رحم برای کاهش آندومتر و همچنین در درمان سرطان پستان در زنان قبل از سن یائسگی به کار می‌رود.
این دارو به صورت استات تجویز می‌گردد. در درمان سرطان پروستات پیشرفته، Leuprorelin acetate به صورت تزریق زیرپوستی با دوز معمولی یک میلی‌گرم در روز تجویز می‌شود. هم‌چنین به صورت زیرپوستی و داخل عضلانی به صورت فرآورده‌های depot تجویز می‌گردد اما دوزهای تجویزی و روش مصرف در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. در انگلستان دوز75/3 mg به صورت تزریق زیرپوستی یا داخل عضلانی هر ماه تجویز می‌شود و یا دوز 25/11 mgهر 3 ماه یکبار به طریق زیرپوستی داده می‌شود. در ایالات متحده آمریکا دوزهای تجویز شده عبارتند از mg 5/7 هرماه، mg 5/22 هر 3 ماه یکبار و یا mg30 هر 4 ماه یکبار و روش تجویز به صورت تزریق داخل عضلانی می‌باشد. در درمان آندومتروزیز و فیبروئید رحم mg 75/3 Leuprorelin acetate به صورت ماهانه به صورت تزریق داخلی عضلانی یا زیرپوستی در یک تزریق depot منفرد تجویز می‌شود و یا Mg 25/11 را می‌توان به صورت یک depot داخل عضلانی هر 3 ماه یکبار تجویز نمود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

داروی Leuprorelin acetate هنگامی که خوراکی تجویز می‌شود فعال نیست اما متعاقب تزریق زیرپوستی یا داخل عضلانی به خوبی جذب می‌شود. متعاقب تجویز غیرخوراکی، نیمه ‌عمر حذف آن حدود 3 ساعت می‌باشد.


موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در بارداری اکیدا ممنوع است. جزء گروه X طبقه بندی می شود که منجر به نقص عضو جنین می گردد.


هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند Gonadorelin و ندرتاً ترومبوسیتوپنی و لوکوپنی گزارش شده است.


تداخل دارویی:

همانند Gonadorelin


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق لورلین دپوت 3.75 میلی گرم
DONG KOOK PHARM [ کره ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LORELIN DEPOT Injection ,Powder 3.75 mg
DONG KOOK PHARM [ KOREA ]