ژل چشمی LIPOSIC لیپوزیک 0.2%

قطره چشمی ARTELAC آرتلاک 1.6میلی گرم/.5 میلی لیتر

ژل چشمی OFTAGEL افتاژل 2.5 میلی گرم/گرم 10گرم

قطره چشمی هیاباک HYABAK

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Hypromellose
گروه دارویی: Stabilising and Suspending Agents
سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

درمان خشکی چشم

 

مکانیسم اثر:

دارو سبب افزایش مدت عملکرد قطره های چشم شده و همچنین به تنهایی یا در ترکیب با سایر مواد افزایش دهنده ویسکوزیته در فراورده های قطره چشمی مصنوعی به کار می روند.

 
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ژل چشمی لیپوزیک 0.2%
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ فرانسه ]
DR. GERHARD MANN CHEM [ آلمان ]
بهستان دارو
قطره چشمی آرتلاک 1.6میلی گرم/.5 میلی لیتر
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ فرانسه ]
DR. GERHARD MANN CHEM [ آلمان ]
بهستان دارو
ژل چشمی افتاژل 2.5 میلی گرم/گرم 10گرم
SANTEN OY [ فنلاند ]
URSAPHARM [ آلمان ]
اکبریه
قطره چشمی هیاباک
THEA [ فرانسه ]
کویل دارو

 
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LIPOSIC Gel,Ophthalmic 0.2%
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]
DR. GERHARD MANN CHEM [ GERMANY ]
بهستان دارو
ARTELAC Drop,Ophthalmic 1.6 mg/0.5 ml
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]
DR. GERHARD MANN CHEM [ GERMANY ]
بهستان دارو
OFTAGEL Gel,Ophthalmic 2.5 mg/g(10 g)
SANTEN OY [ FINLAND ]
URSAPHARM [ GERMANY ]
اکبریه
HYABAK Drop,Ophthalmic
THEA [ FRANCE ]
کویل دارو