متفورمین و سیتاگلیپتین Sitagliptin+Metformin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sitagliptin+Metformin 
گروه دارویی: Antidiabetics
داروهای ضد دیابت 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اسوه داروسازی عبیدی

موارد مصرف:

همراه با رعایت رژیم غذایی و ورزش جهت کنترل دیابت نوع 2 ( غیر وابسته به انسولین ) در بیمارانی که به داروهای متفورمین و سیتاگلیپتین به طور جداگانه پاسخ مناسبی نداده اند، استفاده می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص سیتافورمین 50/500 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص زیپمت 50/500 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Sitaformin 50/500 mg Tab
داروسازی اسوه [ IRAN ]

ZIPMET® 50/500 mg Tab
داروسازی عبیدی [ IRAN ]