اطلاعات داروی Methohexital|متوهکسیتون|متوهکسیتال|متوهگزیتون|متوهگزیتال

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Methohexital
گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:

موارد مصرف:

داروی متوهکسیتال یک داروی بیهوشی باربیتوراتی است با فعالیت کوتاه مدت که فعالیت‌های آن مشابه با تیوپنتال است اما 2 تا 3 برابر قوی‌تر از آن است. به صورت نمک سدیم تجویز می‌شود و کاربرد مشابهی با تیوپنتال در بیهوشی دارد. طول مدت فعالیت آن کوتاه‌تر است و بهبود از بیهوشی طی 5 تا 7 دقیقه رخ می‌دهد اگرچه ممکن است برای مدتی خواب آلودگی باقی بماند. دوز تجویزی دارو بستگی به وضعیت بیمار و دیگر داروهای مصرفی دارد. معمولاً فرم سدیم دارو به صورت محلول 1% و به طریق داخل وریدی تجویز می‌گردد. در غلظت‌های بالاتر بروز عوارض جانبی بیشتر می‌شود. دوز معمول ایجاد بیهوشی بین 50 تا 120 میلی گرم با سرعت 100 میلی گرم هر 5 ثانیه می‌باشد(یک میلی لیتر از محلول 1%). جهت حفظ بیهوشی عمومی می‌توان Methohexital Sodium را به طریق تزریق داخل وریدی با دوز 20 تا 40 mg هر 4 تا 7 دقیقه بر حسب نیاز تجویز نمود و یا می‌توان آن را به صورت محلول دودهم درصد با انفوزیون مداوم داخل وریدی با سرعت 3 میلی لیتر در دقیقه تجویز نمود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

متوهکسیتال نسبت به تیوپنتال کمتر در چربی محلول است اما غلظت‌های لازم جهت ایجاد بیهوشی متعاقب یک دوز داخل وریدی طی 30 ثانیه در مغز ایجاد می‌شوند. از طریق مقعدی نیز جذب می‌شود و اثر آن طی 5 تا 11 دقیقه حاصل می‌شود. بهبود از بیهوشی به خاطر متابولیسم سریع و توزیع مجدد در دیگر بافت‌های بدن سریع رخ می‌دهد. در بافت‌های چربی ذخیره نمی‌شود و به میزان 73% به پروتئین چسبندگی دارد. به سرعت در کبد از طریق دمتیلاسیون و اکسیداسیون متابولیزه میگردد. نیمه‌عمرحذف نهایی آن بین 5/1 تا 6 ساعت می‌باشد. از جفت عبور می‌کند و در شیر مادر یافت می‌شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند تیوپنتال


تداخل دارویی:

همانند تیوپنتال


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):