ویال مروپن MEROPEN
ویال آفاپنم AFAPENEM
ویال مروبکس MEROBEX
ویال مروکسان MEROXAN
ویال مروپنم MEROPENEM
پودر قابل تزریق مرونم MERONEM

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Meropenem
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
ASTRAZENECA داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی لقمان
داروسازی آفا شیمی داروسازی بهستان تولید داروسازی دانا

موارد مصرف:

آنتی بیوتیک (مشتق کارباپنم).
آپاندیسیت یا پریتونیت عارضه دار ناشی از گونه های اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، باکتروئید فراژیلیس، باکتروئید تتیوتامیکرون، پپتواسترپتوکوکوس، و نیز مننژیت باکتریال ناشی از استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوآنزا، نایسریا مننژیتیس


مکانیسم اثر:

دارو سبب مهار سنتز دیواره سلولی باکتری می شود. دارو سریعا به داخل دیواره سلولی بیشتر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نفوذ می کند.


فارماکوکینتیک:

دارو در بیشتر بافت های بدن و CSF توزیع می شود. دارو تنها به میزان 2% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر در بالغین و کودکان بیش از 2سال 1 ساعت و در کودکان 3 ماه تا 2سال 1.5 ساعت می باشد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سردرد، یبوست، تهوع، استفراغ، التهاب سایت تزریق، راش، واکنش های ازدیاد حساسیت، شوک سپسیس


تداخل دارویی:

پروبنسید ممکن است با این دارو برای ترشح فعال توبولار رقابت کرده و سبب مهار ترشح کلیوی مروپنم شود.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

  • غلظت ها نباید متجاوز از 50mg/ml باشد.
  • بالغین:1g از راه وریدی هر 8 ساعت (در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)
  • کودکان 3ماهه و یا بزرگتر و یا کودکان با وزن بالای 50kg : 1g هر 8 ساعت برای عفونت های شکمی و 2g هر 8ساعت برای مننژیت(در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)
  • کودکان 3ماهه و یا بزرگتر و یا کودکان با وزن 50kg یا کمتر:20mg/kg هر 8 ساعت برای عفونت شکمی ویا 40mg/kg هر 8 ساعت برای مننژیت باکتریال(در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق مرونم 1 گرم
ASTRAZENECA [ بریتانیا ]
کوبل دارو
پودر قابل تزریق مرونم 500 میلی گرم
ASTRAZENECA [ بریتانیا ]
کوبل دارو
ویال آفاپنم 500 میلی گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]

ویال افاپنم 1 گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]

ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال مروبکس 1000 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]

ویال مروبکس 500 میلی گرم
داروسازی بهستان تولید [ ایران ]

ویال مروپن 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال مروپن 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال مروکسان 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال مروکسان 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال مروپنم لقمان 1 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

ویال مروپنم لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MERONEM Injection,Powder 1 g
ASTRAZENECA [ UK ]
کوبل دارو
MERONEM Injection,Powder 500 mg
ASTRAZENECA [ UK ]
کوبل دارو
AFAPENEM 500MG VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]

AFAPENEM1G VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]

MEROPENEM-EXIR 500MG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

MEROPENEM-EXIR 1G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

MEROBEX 1000MG VIAL
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]

MEROBEX 500MG VIAL
داروسازی بهستان تولید [ IRAN ]

MEROPEN 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

MEROPEN 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

MEROXAN 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

MEROXAN 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

MEROPENEM LOGHMAN 1G VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]

MEROPENEM LOGHMAN 500MG VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]