آمپول اورومیتکسان UROMITEXAN Injection
آمپول مسنا-سل MESNA-CELL

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Mesna
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
BAXTER CELL PHARM

موارد مصرف:

مسنا در پیشگیری از سیستیت هموراژیک در بیماران تحت درمان با لیفوسفامید و سیکلوفسفامید مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

مسنا در کلیه به متابولیت های سیکلوفسفامید و ایفوسفامید متصل و اثرات سمی آنها را کاهش می دهد.


فارماکوکینتیک:

نیمه عمر دارو مسنا 36/0 ساعت و دفع آن کلیوی است.


موارد منع مصرف:

هشدارها:

واکنش های حساسیتی، اسهال، تهوع و استفراغ از عوارض شایع مسنا هستند.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

برای پیشگیری از سیستیت هموراژیک ناشی از مصرف ایفوسفامید مسنا به میزان 20 در صد مقدار مصرف ایفوسفامید همزمان تزریق وریدی می شود که این مقدار چهار و هشت ساعت بعد نیز تکرار می شود. مقدار مصرف تام مسنا در روز معادل 60 در صد مقدار مصرف تام ایفوسفامید در روز است.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection : 400mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول اورومیتکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4میلی لیتر
BAXTER [ آلمان ]
کار و اندیشه
آمپول مسنا-سل 100 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر
CELL PHARM [ آلمان ]
بهبد دارو


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
UROMITEXAN Injection 100mg/ml,4ml
BAXTER [ GERMANY ]
کار و اندیشه
MESNA-CELL Injection 100 mg/ml,4 ml
CELL PHARM [ GERMANY ]
بهبد دارو