ویال MAGNESIUM SULFATE منیزیم سولفات پاستورx

سرم کیسه MAGNESIUM SULFATE منیزیم سولفاتx

آمپول MAGNESIUM SULFATE منیزیم سولفاتx

محلول INFU-MAGNESOL اینفو-مگنزول

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Magnesium Sulfate
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
انستیتو پاستور- کارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی

موارد مصرف:

این دارو برای برطرف کردن کمبود منیزیم، آریتمی، بعد از موارد مشکوک به سکته قلبی و جلوگیری از تشنج ناشی ا ز اکلامپسی مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

مکانیسم اثر منیزیم کاملا شناخته‌شده نیست. اما بر پمپ Na+/K+ATPase، کانالهای سدیمی، پتاسیمی و کلسیمی تأثیر می‌گذارد. همچنین موجب کاهش آزاد شدن استیل کولین در محل اتصال عصب – عضله می‌گردد.


فارماکوکینتیک:

از راه وریدی اثر دارو بلافاصله شروع و حدوود 30 دقیقه ادامه می یابد. این دارو از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود. اثر دارو از راه عضلانی پس از یکساعت شروع می‌شود و طول اثر آن 4-3 ساعت است.


موارد منع مصرف:

در صورت بلوک قلبی و نارسایی کلیه نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. این دارو در نارسایی کبدی و یا کلیوی باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
  2. در طول مدت تجویز این دارو ،‌غلظت منیزیم و سایر الکترولیت‌های خونی مرتبا کنترل شود.
  3. تزریق داخل عضلانی این دارو دردناک است
  4. در طول مصرف این دارو در اکلامپسی ، ECG، فشار خون و علائم افزایش غلظت پلاسمایی باید کنترل شود و در صورت بروز نشانه‌های مسمومیت با منیزیم(عدم رفلکس زانو، ضعف، تهوع، احساس داغ شدن، برافروختگی، خواب‌آلودگی، تاری دید و لرزش صدا) تزریق گلوکونات کلسیم توصیه می‌شود.
  5. محلول 50% این دارو قبل از انفوزیون وریدی باید تا غلظت 20% رقیق شود.


عوارض جانبی:

زیادی منیزیم خون، نهوع ، استفراغ ، تشنگی، برافروختگی پوست، کاهش فشار خون، آریتمی، اغماء ، تضعیف تنفسی، خواب‌آلودگی ، توهم ،‌فقدان رفلکس تاندونی و ضعف عضلانی از عوارض جانبی این دارو هستند.


تداخل دارویی:

این دارو به علت رقابت با یون کلسیم اثر داروهای غیر دپلاریزان شل‌کننده عضلات را افزایش می‌دهد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در درمان کمبود منیزیم حداکثر 160 میلی مول ‌یون منیزیم که تا 5 روز ممکن است تجویز شود. منیزیم سولفات در آغاز یا به صورت تزریق عضلانی و یا انفوزیون وریدی تجویز می‌گردد. مقدار مصرف نگهدارنده 20-10 میلی‌ مول یون منیزیم در روز است. در آریتمی‌ها همراه با کاهش پتاسیم و یا آریتمی از نوع torsades de points مقدار 8 میلی‌مول یون منیزیم طی 15-10 دقیقه تزریق وریدی می‌شود که در صورت لزوم می توان این مقدار مصرف را یکبار دیگر تکرار کرد. بعد از سکته قلبی، ابتدا 8 میلی‌مول یون منیزیم طی 20 دقیقه تزریق وریدی می‌شود و سپس 72-65 میلی‌مول یون منیزیم طی 24 ساعت انفوزیون می‌شود. برای جلوگیری از تشنجات اکلامپسی در ابتدا چهار گرم سولفات منیزیم طی 20 دقیقه تزریق وریدی می شود. سپس انفوزیون وریدی یک گرم در ساعت سولفات منیزیم ادامه می‌یابد.
درصورت بروز تشنج مجدد می‌توان 4-2 گرم سولفات منیزیم را تزریق وریدی کرد.
کودکان: در تغذیه تام وریدی، از راه انفوزیون وریدی g/day1/25-0/25mEq)10-2(mmole5-1)) تزریق می‌شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection :(as Sulfate 7 H2O) 10% . 20% . 50%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال منیزیم سولفات پاستور 20% 50 میلی لیتر
انستیتو پاستور- کارخانه [ ایران ]

سرم کیسه منیزیم سولفات ثامن 20% 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

آمپول منیزیم سولفات ثامن 20% 10 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

آمپول منیزیم سولفات ثامن 50% 10 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم کیسه منیزیم سولفات ثامن 10% 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

آمپول منیزیم سولفات ثامن 10% 10 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

محلول اینفو-مگنزول 20% 50 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

محلول اینفو-مگنزول 50% 50 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

محلول اینفو-مگنزول 50% 10 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

محلول اینفو-مگنزول 10% 50 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

محلول اینفو-مگنزول 20% 10 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MAGNESIUM SULFATE PASTEUR 20% 50ML VIAL
انستیتو پاستور- کارخانه [ IRAN ]

MAGNESIUM SULFATE SAMEN 20% 50ML BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

MAGNESIUM SULFATE SAMEN 20% 10ML AMP
داروسازی ثامن [ IRAN ]

MAGNESIUM SULFATE SAMEN 50% 10ML AMP
داروسازی ثامن [ IRAN ]

MAGNESIUM SULFATE SAMEN 10% 50ML BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

MAGNESIUM SULFATE SAMEN 10% 10ML AMP
داروسازی ثامن [ IRAN ]

INFU-MAGNESOL 20% 50ML INJ SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

INFU-MAGNESOL 50% 50ML INJ SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

INFU-MAGNESOL 50% 10ML INJ SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

INFU-MAGNESOL 10% 50ML INJ SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

INFU-MAGNESOL 20% 10ML INJ SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]