اطلاعات داروی مولتی ویتامین Multivitamin (ویتن VITEN، امی-مولتی ویتامین AMI-MULTIVITAMIN، مستر ویت اس اچ دی MR VIT SHD، مولتین MULTINE FC) (قرص، شربت، قطره)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Multivitamin
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فراورده های مولتی ویتامین جهت تأمین ویتامین ها در بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد مواد غذایی ضروری وکافی است و همچنین در بیمارانی که نیاز به این مواد به طور موقت در آنها افزایش یافته است(مانند زنان باردار و در دوران شیردهی)مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. در بیماران دیالیزی، مصرف مقادیر بیشتری از ویتامین ها واملاح معدنی ممکن است نیاز باشد.
2. بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین های A و D وبسیاری از مواد معدنی در مقادیر زیاد سمی هستند. بنابراین مقدار مصرف فراورده های مولتی ویتامین باید بر اساس رژیم غذایی و نیاز بیمار تنظیم شود.
3. مقدار مصرف ویتامین A ، به منظور اجتناب از هیپروتامینوز، باید محدود شود.

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
روزی یک قرص یا کپسول ، 5 میلی لیتر ازشربت یا 6/0 میلی لیتر از قطره یا طبق دستور پزشک مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص اسوه-مولتی ویتامین    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قرص جوشان اسوه-مولتی ویتامین    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
شربت مولتی ویتامین-الحاوی    
داروسازی الحاوی [ ایران ]
         
قطره مولتی ویتامین-الحاوی    
داروسازی الحاوی [ ایران ]
         
قطره خوراکی ویتن    
داروسازی امین [ ایران ]
         
شربت امی-مولتی ویتامین    
داروسازی امین [ ایران ]
         
قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر    
داروسازی حکیم [ ایران ]
         
قطره مستر ویت اس اچ دی    
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
         
قرص خط دار مولتین    
داروسازی عبیدی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
OSVE-MULTIVITAMIN TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
OSVE-MULTIVITAMIN EFF TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
MULTIVITAMIN-ALHAVI SYRUP    
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
         
MULTIVITAMIN-ALHAVI DROP    
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
         
VITEN ORAL DROP    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
AMI-MULTIVITAMIN SYRUP    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
MULTIVITAMIN-HAKIM 15ML DROP    
داروسازی حکیم [ IRAN ]
         
MR VIT SHD DROP    
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
         
MULTINE FC TAB    
داروسازی عبیدی [ IRAN ]