موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Mupirocin-Nasal
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این فراورده برای ریشه کنی عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بکار می رود. همچنین برای کارکنان بهداشتی و درمانی نیز به منظور کاهش خطر عفونت بین بیماران پرخطر در زمان شیوع عفونت ناشی از این باکتری مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

اثر دارو سنتز پروتئین توسط باکتری را به وسیله اتصال اختصاصی و قابل برگشت به آنزیم ایزولوسیل ترانسفرRNA سنتتاز را مهار می کند. بنابراین موپیروسین فاقد مقاومت متقاطع با سایر گروه های داروئی ضدمیکروبی می باشد.


فارماکوکینتیک:

احتمال جذب سیستمیک 3/3% است، به سرعت متابولیزه می شود و نیمه عمر آن 40-20 دقیقه است و عمدتاً از راه کلیه دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فراورده نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. بری مصرف در سطوح خارجی است، از تماس دارو با چشم باید جلوگیری شود.
  2. در صورت بروز واکنشهای حساسیتی باید مصرف دارو قطع و از درمان های جایگزین استفاده شود.


عوارض جانبی:

احساس سوزش یا خارش یا درد، تهوع، قرمزی، پوست خشک و درماتیت تماسی و سردرد از عوارض جانبی مهم این دارو می باشد.


تداخل دارویی:

همراه سایر فراورده های داخل بینی نباید مصرف شود.


نکات قابل توصیه:

  1. در صورت نارسایی کلیوی، ‌روی زخم باز و پوست آسیب دیده استفاده نشود.
  2. مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها ممکن است منجر به افزایش رشد ارگانیسم های غیر حساس مثل قارچ شود.


مقدار مصرف:

دو بار در روز (صبح و شب) برای پنج بار داخل بینی استفاده شود. بعد از استفاده، برای مدت یک دقیقه مجرای بینی را باید به طور مرتب با فشار دست بسته و باز کرد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Ointment:2%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):