پماد موپیروسین دی.پی MUPIROCIN D.P
پماد موضعی آفیروسین AFIROCIN
پماد موپیروسین MUPIROCIN
پماد باکتروماد BACTROMAD
پماد موپیکا MUPICA

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Mupirocin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران ناژو داروسازی پارس دارو داروسازی کاسپین تامین
داروسازی ایران آوند فر داروسازی بهوزان داروسازی عماد درمان پارس

موارد مصرف:

موپی‌روسین، به صورت موضعی در درمان عفونت‌های مختلف پوست به ویژه عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبث از جمله زردزخم و ضایعات ضربه‌ای پوست با عفونت ثانویه ناشی از استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک بتاهمولیتیک شامل استرپتوکوکوس پایوژنز، مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

این دارو به صورت برگشت‌پذیر و اختصاصی به ایزولوسیل ترانسفر RNA سنتتاز متصل شده و بدینوسیله بیوسنتز پروتئین و RNA باکتری را مهار می‌نماید و بسته به غلظت ممکن است باکتریواستاتیک یا باکتریسید باشد.


فارماکوکینتیک:

مقادیر کمی از موپی‌روسین پس از مصرف موضعی جذب سیستمیک می‌شود که به سرعت متابولیزه می‌گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

در صورت تجویز دارو بر نواحی وسیعی از زخم‌های باز یا سوخته بدن، خطر سمیت شدید کلیوی ناشی از جذب پایه پلی‌اتیلن گلیکول باید مدنظر قرار گیرد. ندرتاً بثورات جلدی، خشکی، سوزش، خارش، قرمزی، درد وتورم پوست، سردرد و تهوع با مصرف دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. قبل از استعمال دارو نواحی آلوده به آب و صابون شسته و سپس خشک شود.
  2. به دلیل اححتمال بروز مقاومت میکروبی به دارو، مصرف آن به مدت طولانی (بیش از 10 روز) یا در بیمارستان‌ها توصیه نمی‌شود.


مقدار مصرف:

به مقدار لازم 3 بار در روز تا حداکثر 10 روز در موضع مالیده می‌شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Topical Ointment: 2%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پماد موپیروسین دی.پی 2% 15 گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

پماد موضعی آفیروسین 2% 15 گرم
داروسازی ایران آوند فر [ ایران ]

پماد موپیروسین-ناژو 2% 15 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

پماد موپیروسین-بهوزان 2% 15 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]

پماد موپیروسین پارس دارو 2% 15 گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

پماد باکتروماد 2% 15گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

پماد موپیکا 2% 15 گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MUPIROCIN D.P 2% 15GR OINT
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

AFIROCIN 2% 15G TOP OINT
داروسازی ایران آوند فر [ IRAN ]

MUPIROCIN-NAJO 2% 15G OINT
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]

MUPIROCIN-BEHVAZAN 2% 15GR OINT
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

MUPIROCIN PARS DAROU 2% 15G OINT
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

BACTROMAD 2% 15G OINT
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]

MUPICA 2% 15GR OINT
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]