اطلاعات داروی میتوکسانترون Mitoxantrone (ابکسانترون EBEXANTRON) (ویال)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Mitoxantrone Hydrochloride
گروه دارویی:     Antineoplstics
داروهای ضد سرطان


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
میتوکسانترون در درمان لوسمی های حاد میلوسیتیک، پرومیلوسیتیک، منوسیتیک و لوسمی حاد اریتروئید، سرطان پستان، کبد و لنفوم های غیر هوچکینی مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
به نظر می رسد این دارو با اتصال به DNA سبب مهار ساخت DNA و RNA می شود.

فارماکوکینتیک:
میتوکسانترون به سرعت و به طور وسیع در بافت هایی چون تیروئید، کبد، قلب و گلبول های قرمز خون منتشر می شود. متابولیسم آن کبدی بوده و نیمه عمر آن حدود 6 روز می باشد. دفع آن از طریق صفرا و مدفوع تا 25 در صد طی 5 روز پس از مصرف است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
این دارو در بیماران مبتلا به اختلال فعالیت قلب باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی:
سرفه تنفس کوتاه، خونریزی دستگاه گوارش، کاهش گلبول های سفید یا عفونت، معده درد، التهاب دهان و مخاط آن از عوارض جانبی شایع میتوکسانترون است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- میتوکسانترون نباید به داخل غلاف نخاعی تزریق گردد.
2- مقدار مصرف تکمیلی دارو پس از رفع اثرات سمی هماتولوژیکی آن قابل تجویز است.

مقدار مصرف:
دردرمان لوسمی های حاد میلوسیتیک و پرومیلوسیتیک و اریتروئید مقدار اولیه mg/m²day12یک تا سه روز حداقل طی 3 دقیقه انفوزیون وریدی می شود. میتوکسانترون به صورت ترکیبی با mg/m²100 سیتارابین به صورت انفوزیون وریدی طی 24 ساعت برای 1-7 روز هم تجویز می شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/m²/day12 است که برای 2-1 انفوزیون وریدی می شود. مقدار مصرف نگهدارنده به صورت ترکیبی با سیتارابین mg/m²/day 100 است که طی 24 ساعت برای 5-1 روز انفوزیون وریدی می شود. مقدار مصرف نگهدارنده به فاصله 6 هفته پس از مقدار مصرف اولیه در صورت مصرف ترکیبی، 4 هفته پس از مصرف اولیه تجویز می شود. در درمان سرطان پیشرفته پستان و لنفوم های غیر هوچکینی به میزان mg/m²14 انفوزیون وریدی می شود که در فواصل 21 روز تکرار می گردد. در بیمارانی که دچار ضعف فعالیت مغز استخوان هستند مقدار مصرف اولیه mg/m²12 خواهد بود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Injection : 2mg/ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ویال ابکسانترون 2میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
EBEXANTRON Injection 2 mg/ml,10 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو