محلول استنشاقی نیتروس اکساید NITROUS OXIDE گاز بیهوشی

محلول استنشاقی نیتروس اکساید Nitrous Oxide درمان گاز

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Nitrous Oxide
گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی گاز بیهوشی شمال درمان گاز

موارد مصرف:

نیتروزاکساید به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین با مقادیر مصرف کم در اعمال جراحی سزارین و زایمان واژینال مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

حداقل غلظت آلوئولی (MAC) هنگام مصرف با اکسیژن بیشتر از 100% و ضریب توزیع خون به گاز آن 47% است. نیتروزاکساید در بدن متابولیزه نشده، به طور کامل به صورت تغییر نیافته از طریق ریه‌ها دفع می‌شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. نیتروزاکساید، یک بیهوش کننده ضعیف است و باید همراه سایر داروهای بیهوش کننده مصرف شود. در این حالت مقدار مصرف سایر داروهای بیهوش کننده نیز کاهش می‌یابد.
  2. در صورت وجود آمبولی‌های هوا در هر یک از اعضاء بدن، انسداد گوارشی ویا پنوموتوراکس، نیتروز اکساید باید با احتیاط فراوان مصرف شود. در این موارد نیتروزاکساید ممکن است باعث افزایش فشار در این حفره‌های شود.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. نیتروزاکساید باید همراه حداقل 30%‌ اکسیژن مصرف شود تا خطر بروز کاهش اکسیژن خون کاهش یابد.
  2. نیتروزاکساید ممکن است به داخل Cuff لوله داخل تراشه‌‌ای نفوذ کند. برای جلوگیری از این حالت تخلیه دوره‌ای لوله تراشه‌ای توصیه می‌شود.
  3. در صورتی که نیتروزاکساید برای مدت طولانی مصرف شده باشد، بعد از قطع مصرف دارو برای جلوگیری از کاهش اکسیژن ناشی از دیفوزیون دارو، باید اکسیژن خالص تجویز شود.
  4. تا 24 ساعت پس از مصرف داروی بیهوش‌کننده، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارد،‌ باید احتیاط نمود.
  5. تا 24 ساعت پس از مصرف داروی بیهوش کننده، از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل و سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود .


مقدار مصرف:

بزرگسالان :برای القاء بیهوشی 70% همراه با 30% اکسیژن و به عنوان ادامه9 دهنده بیهوشی 70-30 درصد همراه با اکسیژن استنشاق می‌شود. در اعمالی که در آنها به بیهوشی کامل بیمار نیاز نیست،‌50-25% استنشاق می‌شود.
کودکان: مقدار مصرف در کودکان باید به طور جداگانه‌ برای هر فرد تعیین شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Inhalation


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول استنشاقی نیتروس اکساید گاز بیهوشی
داروسازی گاز بیهوشی شمال [ ایران ]

محلول استنشاقی نیتروس اکساید درمان گاز
درمان گاز [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NITROUS OXIDE GAZ BIHOSHIE INHALER
داروسازی گاز بیهوشی شمال [ IRAN ]

Nitrous Oxide DARMANGAZ INHALER
درمان گاز [ IRAN ]