نام علمی دارو (ژنریک):    Niclosamide
گروه دارویی:    Anthelmintics
داروهای ضد کرم

مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:

این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
نیکلوزامید فسفریلاسیون اکسیداتیو را در میتوکندری کرم های پهن مهار می کند و موجب مرگ کرم می شود.

فارماکوکینتیک:
این دارو به مقدار خیلی ناچیز از راه خوراکی جذب می شود. دفع آن از طرق مدفوع است.
 
موارد منع مصرف:
هشدارها:
انجام آزمون مدفوع تقریباً یک تا سه ماه بعد از درمان با این دارو برای تعیین اثر بخشی دارو ضروری باشد.

عوارض جانبی:
تهوع،استفراغ، درد شکم، سرگیجه و خارش با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1-    قرص های جویدنی این دارو باید کاملاً جوید و همراه با آب مصرف نمود.
2-    بهتر است این دارو را با معده خالی یا بعد از غذای سبک ( مثلاً صبحانه ) مصرف کرد.
3-    توصیه می شودکه 2 ساعت بعد از مصرف دارو یک مسهل نمکی مانند سولفات منیزیم مصرف شود.
4-    دوره درمان با این دارو باید کامل شود. تکرار دوره ممکن است ضروری باشد.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو در درمان آلودگی به تنیاسولیوم در بزرگسالان 2 گرم در یک نوبت بعد از صبحانه سبک می باشد که 2 ساعت بعد از آن مسهل مصرف می شود. نیکلوزامید در درمان آلودگی به تنیاساژیناتا و دیفیلوبوتیریوم لاتوم با مقدار ذکر شده در مورد آلودگی با تنیا سولیوم مصرف می شود، اما می توان نیمی از مقدار مصرف دارو را بعد از صبحانه و بقیه را یک ساعت بعد مصرف نمود و 2 ساعت بعد مسهل نمکی را مصرف نمود. مقدار مصرف نیکلوزامید در درمان آلودگی به همینولپیس نانا در بزرگسالان 2 گرم در یک نوبت در روز اول و سپس g/day1 برای 6 روز می باشد.
کودکان : در کودکان با سن بیش از 6 سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است . در کودکان 6-2 سال، در درمان آلودگی به تنیاسولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیا ساژیناتا، یک گرم و در درمان آلودگی به همینولپیس نانا، g/day1 و mg/day500 برای 6 روز بعد، مصرف می شود. در کودکان با سن کمتر از 2 سال، در درمان آلودگی به تنیا سیولیوم، دیفیلوبوتریوم لاتوم و تنیا ساژیناتا 500می لی گرم و در درمان آلودگی به همینولپیس نانا mg/day500 در روز اول و mg/day250 برای 6 روز بعد مصرف می شود.

اشکال دارویی:
Chewable Tablet : 500mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص نیکلوزماید پارس دارو 500 میلی گرم   
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
    
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
NICLOSAMIDE PARS DAROU 500MG TAB   
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]