نام علمی دارو (ژنریک): Nicorandil
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
قرص نیکوراندیل 20 میلی گرم SANOFI AVENTIS
قرص ایکورل 10 میلی گرم SANOFI AVENTIS

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
IKOREL 20MG TABLET SANOFI AVENTIS
IKOREL 10 mg tablet SANOFI AVENTIS