پودر لئوفلیزه HAEMONINE هامونین
پودر آماده تزریق NANOTIV نانوتیو
پودر قابل تزریق NANOFACT نانوفکت

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو:     Factor IX Complex
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
کمپلکس فاکتور IX برای پیشگیری و کنترل خونریزی در بیماران مبتلا به فاکتور IX یا هموفیلی Bمصرف می‌شود. این کمپلکس ممکن است در درمان خونریزی بیماران هموفیلی A که دارای مهار کننده فاکتور VIIIمی‌باشند، مصرف می‌شود. این دارو در درمان خونریزی ناشی از ضد انعقادهای خوراکی در موارد اظطراری و همچنین در بیمارانی که غلظت مورد نیاز فاکتور IXبا انفوزیون پلاسما به دست نمی‌آید و زمانی که جبران خون و گلبولهای قرمز ضروری نباشد، مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
کمپلکس فاکتورIX حاوی فاکتورهای انعقادی II، VII، IX، X و مقدار کمی از پروتئین های دیگر پلاسما است. این فاکتورها در کبد ساخته می‌شوند. فاکتور IX در سیستم انعقاد داخلی، برای فعال کردن فاکتور VIII ضروری است که به نوبه خود فاکتور VIIIنیز فاکتورX را فعال می کند.

فارماکوکینتیک:
این فاکتور، دارای نیمه عمر دو مرحله‌ای است که 6-4 ساعت برای ایجاد تعادل در فضای خارج عروقی و 5/22 ساعت برای تجزیه بیولوژیک می‌باشد.

موارد منع مصرف:
کمپلکس فاکتور IX در مواردی از ابتلای به بیماری کبدی که درآن علایم انعقاد داخل عروقی منتشر یا فیبرینولیز وجود دارد و در بیماران مبتلا به کمبود خفیف این فاکتور که مصرف پلاسمای منجمد تازه در آنها کافی است، نباید مصرف شود.

هشدارها:
1- در صورت بروز علایم انعقاد داخل عروقی، مصرف دارو باید قطع گردد. برای تشخیص انعقاد داخل عروقی منتشر، بیمار باید تحت نظارت دقیق باشد.
2- ترومبوز یکی از خطرات کاملاً شناخته شده دوره پس از عمل جراحی است. در موارد اضطراری و زمانی که مصرف مقادیر زیاد کمپلکس فاکتور IXمورد نیاز باشد، استفاده از یک داروی ضد انعقاد به عنوان پیشگیری باید در نظر گرفته شود.
3- سرعت تزریق دارو به طور مستقیم در ورید یا هنگام انفوزیون نباید از ml/min3 تجاوز کند. سرعت تزریق باید بر اساس پاسخ هر فرد تنظیم شود. معمولاً تزریق 100 واحد در دقیقه به خوبی تحمل می‌شود.
4- مصرف مقادیر زیاد کمپلکس فاکتور IX در بیماران با گروه خونی A،BوAB احتمال همولیز داخل عروقی را افزایش می‌دهد.

عوارض جانبی:
تب، گذرا، لرز، سردرد، برافروختگی، گز گز کردن پوست و تغییر در فشار خون و ضربان نبض بندرت با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- توصیه می‌شود، محلول آماده تزریق، طی 3 ساعت پس از آماده شدن مصرف شود.
2- قبل از آماده کردن فاکتور برای تزریق، رقیق کننده باید تا دمای اتاق ( حداکثر 37 درجه) گرم شود.
3- سرعت تزریق وریدی یا انفوزیون دارو باید آهسته باشد. در صورت بروز گز گز، سرعت تزریق باید کاهش یابد.

مقدار مصرف:
مقدار کمپلکس فاکتورIXدر بیماران مبتلا به کمبود فاکتورهای انعقادی و هموفیلی Bبه شدت کمبود، غلظت مطلوب هر یک از این فاکتورها، وزن بیمار و شدت خونریزی بستگی دارد. تعداد دفعات مصرف این دارو به عنوان مقدار نگهدارنده متغیر است. بهتر است تنظیم مقدار مصرف بر اساس سنجش‌های انعقادی قبل از درمان انجام گیرد. برای درمان خونریزی در بیماران هموفیلی A که دارای مهار کننده فاکتور VIII می‌باشند، مقدار u/kg75 ( وزن ایدهآل بدن ) به صورت مقدار واحد از راه وریدی یا انفوزیون تزریق می‌گردد. در جراحی‌ها و عمل‌های جراحی دندان، سطح پلاسمایی فاکتور VIIیاIXباید بالای 20 درصد نگهداشته شود. تا 8 روز پس از جراحی، بیمار باید تحت مراقبت کامل باشد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
For Injection : 250
For Injection :500
For Injection :1000I.U

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر لئوفلیزه هامونین 1000 واحد    
BIOTEST [ آلمان ]
         درمان آرا
پودر لئوفلیزه هامونین 500واحد    
BIOTEST [ آلمان ]
         درمان آرا
پودر آماده تزریق نانوتیو 1000 واحد    
OCTAPHARMA [ سوئد ]
         شفایاب گستر
پودر آماده تزریق نانوتیو 500 واحد    
OCTAPHARMA [ سوئد ]
         شفایاب گستر
پودر قابل تزریق نانوفکت 1000 واحد    
SANQUIN [ هلند ]
         داروسازی روناک دارو

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
HAEMONINE Injection,Powder,Lyophilized 1000 IU    
BIOTEST [ GERMANY ]
         درمان آرا
HAEMONINE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
BIOTEST [ GERMANY ]
         درمان آرا
NANOTIV Injection,Powder,Lyophilized 1000 IU    
OCTAPHARMA [ SWEDEN ]
         شفایاب گستر
NANOTIV Injection,Powder,Lyophilized 500 IU    
OCTAPHARMA [ SWEDEN ]
         شفایاب گستر
NANOFACT Injection,Powder 1000 IU    
SANQUIN [ NETHERLAND ]
         داروسازی روناک دارو