آمپول Hepatitis B Immunoglobulins هپاتیتیس بی ایمنوگلوبولین

ویال VENBIG ونبیگ 2500 واحد/50میلی لیتر

آمپول IMMUNOHBS ایمنو اچ بی اس 180واحد/میلی لیتر

سرنگ آماده تزریق HYPER HEP B S/D هایپر هپ بی اس/دی 250 میلی گرم/میلی لیتر

مشخصات و اطلاعات واکسن ها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Hepatitis B Immunoglobulins
گروه دارویی:     Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

این فرآورده برای پیشگیری از بیماری هپاتیتB در موارد ذیل مصرف می شود: بعد از تماس تزریقی(سوزن تزریق یا تصادفی)، تماس غشاء مخاطی(ترشح تصادفی مایع)، تماس جنسی یا تماس خوراکی(استفاده از پیپت) با مواد HBsAg مثبت مثل خون، پلاسما یا سرم، در نوزادان متولد شده از مادران HBsAg مثبت، افراد در معرض خطر با عفونت هپاتیت B. تجویز ایمنوگلوبولین هپاتیت B قبل یا همراه واکسن هپاتیت B نه تنها با ایجاد پاسخ ایمنی فعال نسبت به واکسن تداخل ندارد، بلکه دستیابی سریع به سطوح لازم پادتن ضد هپاتیت را موجب می شود.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی مقدار زیادی از آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B می باشد.

فارماکوکینتیک:
بعد از تزریق این فراورده، پادتن در عرض 6-1 روز ظاهر شده و 21-4 روز بعد به حداکثر مقدار خود می رسد. نیمه عمر متوسط پادتن بین 25-17 روز می باشد، ولی مصونیت برای 2 ماه تداوم دارد. تجویز این فراورده بروز بیماری را 75% کاهش می دهد و تجویز همزمان آن با واکسن هپاتیت B98% افراد را مصون می سازد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. برای افراد با سابقه واکنشهای حساسیتی سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی، این فرآورده باید با احتیاط مصرف شود.
2. احتمال انتقال بیماریهای ویروسی وجود دارد.

عوارض جانبی:
درد موضعی در محل تزریق، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده می باشند.

تداخل دارویی:
به دلیل تداخل اثر با واکسنهای ویروسی، تا 3 ماه بعد از تزریق این نوع گلوبولین هپاتیت B، از تجویز واکسن های ویروسی باید امتناع کرد.

نکات قابل توصیه:
1. به دلیل احتمال بروز واکنشهای شدید از تزریق داخل وریدی اجتناب شود. از راه داخل عضلانی و ترجیحاً در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود. به علت احتمال خطر آسیب به عصب سیاتیک نباید در عضله سرینی تزریق کرد.
2. برای بیماران تحت درمان با مهار کننده پروتئیناز آلفا یک واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B توصیه شده است. در صورت ناکافی بودن وقت برای تکمیل پاسخ ایمنی توسط واکسن، باید یک نویت ایمنوگلوبولین هپاتیت B تزریق شود.
3. فراورده را باید در دمای 8-2درجه سانتی گراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.

مقدار مصرف:
مقدار توصیه شدهml/kg0/06می باشد و مقدار معمول برای بزرگسالان معادل 5-3 میلی لیتر است. مقدار مورد نیاز را باید بلافاصله(یا حداکثر در عرض 7 روز)بعد از تماس از راه داخل عضلانی تزریق کرد. 3-28 روز بعد این تزریق را باید تکرار نمود.
پیشگیری در نوزادان متولد شده از مادران HBsAg مثبت :بلافاصله بعد از تولد (یا حداکثر در عرض 12 ساعت) مقدار نیم میلی لیتر از دارو را باید در داخل عضله ران تزریق کرد. همچنین برای این نوزادان در طی روز بعد از تولد یک نوبت واکسن هپاتیتB تزریق شود. اگر در اولین نوبت تزریق واکسن تا 3 ماهگی نوزاد تعویق افتاد، تزریق نوبت دوم و سوم این فرآورده (نیم میلی لیتر) در سه ماهگی و 6 ماهگی ضروری است.
افراد در معرض خطر با عفونت هپاتیت B: ایمنوگلوبولین هپاتیت B (برای نوزادان نیم میلی لیتر و برای بزرگسالان ml/kg0/06) را همزمان یا یک ماه قبل از واکسن هپاتیت Bباید تزریق کرد.

مشخصات و اطلاعات واکسن ها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Injection:0.5 1 & 5 ml vials

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول هپاتیتیس بی ایمنوگلوبولین پی بهرینگ 200 واحد 5 میلی لیتر    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو
آمپول هپاتیتیس بی ایمنوگلوبولین پی بهرینگ 200 واحد 1 میلی لیتر    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو
ویال ونبیگ 2500واحد/50میلی لیتر    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
آمپول ونبیگ 500 واحد/10میلی لیتر    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
آمپول ایمنو اچ بی اس 180واحد/میلی لیتر    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
آمپول ایمیونو اچ بی اس 540واحد/3میلی لیتر    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
سرنگ آماده تزریق هایپر هپ بی اس/دی 250میلی گرم/میلی لیتر    
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ امریکا ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
سرنگ آماده تزریق هایپر هپ بی اس/دی 1250میلی گرم/5میلی لیتر    
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ امریکا ]
         گسترش بازرگانی داروپخش


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING Injection at least 200 IU,5 ml    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
         اوین دارو
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN P BEHRING Injection at least 200 IU,1 ml    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
         اوین دارو
VENBIG Injection 2500 IU/50 ml    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
VENBIG Injection 500 IU/10 ml    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
IMMUNOHBS Injection 180 IU/ml    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
IMMUNOHBS Injection 540 IU/3ml    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
HYPER HEP B S/D Injection 250 mg/1ml(Syringe)    
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ USA ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
HYPER HEP B S/D Injection 1250 mg/5ml(Syringe)    
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [ USA ]
         گسترش بازرگانی داروپخش