نام علمی دارو (ژنریک): Hydroxyzine Hydrochloride

گروه دارویی: Antihistamines 
آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
هیدروکسی زین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده می گردد.

مکانیسم اثر:
اثر ضد اضطراب این دارو احتمالا ناشی از اثر آن بر نواحی زیر قشری CNS است. اثرآرام بخش و خواب آوری آن نیز احتمالا به دلیل خاصیت ضد هیستامینی می باشد . به همین علت اثر ضد خارش نیز دارد. اثر ضد استفراغ نیز احتمالا به اثر ضد موسکارینی ان مر بوط می شود.

فارماکوکینتیک:
زمان لازم برای شروع اثر هید روکسی زین بعد از مصرفخوراکی 15-30 دقیقه و طول مدت اثر ان 6-4 ساعت است.

موارد منع مصرف:
مصرف این دارو در ابتدای بارداری اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

هشدارها:

1-احتمال بروز خشکی دهان در مصارف طو لانی مدت وجود دارد . 
2-مصرف این دارو در صرع، هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد.

عوارض جانبی:
خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض شایع این دارو هستند .

 
تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با فراورده های مضعف CNS ، دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای و دارو های کاهنده فشار خون باعث اف زایش اثر انها می گردد.

نکات قابل توصیه:
1-در صورت بروز خواب الو دگی ، از انجام کار هایی که احتیاج به هوشیار ی دارند ، خوداری شود. 
2-احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد.

مقدار مصرف:
بزرگسالان: به عنوان داروی ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور، مقدار 50-100 میلی گرم به صورت مقدار واحد مصرف می شود. به عنوان ضد استفراغ ویا ضد هیستامین مقدار 25-100 میلی گرم سه یا چهار بار در روز بر حسب نیاز مصرف می شود. 
کودکان : به عنوان ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور 0/6 mg/kgبه صورت مقدار واحد مصرف می شود . به عنوان ضد استفراغ و ضد هیستامین 0/5 mg/kg هر 6 ساعت بر حسب نیاز مصرف می گردد. در مورد کودکان کمتر از 6 سال 12/5- 25 میلی گرم هر 6 ساعت مصرف می شود.

 اشکال دارویی:
Syrup:/5ml 
Tablet:10 mg 
Tablet:25mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص هیدروکسی زین دی پی 25 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین دی پی 10 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین دی پی 10میلی گرم/5میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین پورسینا 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین پورسینا
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین پورسینا 25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص تدازین 25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
شربت تدازین 10میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص تدازین 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین-تی سی 10 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص هیدروکسی زین-تی سی 25 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین تهران شیمی
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
شربت هیدروکسی زین-خوارزمی
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
HYDROXYZINE DP 25MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE DP 10MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE DP 10MG/5ML SYRUP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE PURSINA 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE PURSINA SYRUP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE PURSINA 25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
TEDAZINE 25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
TEDAZINE 10MG/5ML SYRUP
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
TEDAZINE 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE-TC 10MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE-TC 25MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE TEHRANCHIMI SYRUP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
HYDROXYZINE-KHARAZMI SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]