اطلاعات داروی هیسترلین Histrelin

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Histrelin
گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

موارد مصرف:

درمان تسکینی سرطان پیشرفته پروستات
بلوغ زودرس مرکزی در اطفال


مکانیسم اثر:

آگونیست هورمون آزاد کننده گونادوتروپین


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X می باشد که مصرف آن باعث نقص عضو جنین می گردد.


هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:

کاشت دارو در زیر پوست