قرص VALCYTE والسیت 450 میلی گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Valganciclovir Hydrochloride
گروه دارویی:     Antivirals
ضد ویروسها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
a) رتینیت فعال سیتومگالو ویروس (CMV) در بیماران ایدزی: 900mg از راه خوراکی 2 بار در روز با غذا برای 21 روز. دوز نگهدارنده، 900mg ،1بار در روز با غذا می باشد.
b) رتینیت غیر فعال سیتومگالو ویروس: 900mg از راه خوراکی 1 بار در روز با غذا
c) پیشگیری از عفونت CMV در پیوند قلب، کلیه و کلیه-پانکراس در بیماران در معرض خطر (دهنده CMV سروپوزتیو/گیرنده CMV سرونگاتیو): 900mg از راه خوراکی 1 بار در روز با غذا که در خلال 10 روز اول پیوند شروع شده و تا 100 روز بعد از پیوند ادامه می یابد.

مکانیسم اثر:
دارو یک پرودراگ است که تبدیل به گان سیکلویر شده و سبب مهار رپلیکاسیون DNA ویروس CMV می شود.

فارماکوکینتیک:
دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. مصرف همراه با غذا جذب دارو را افزایش می دهد. دفع دارو کلیوی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
آژیتاسیون، گیجی، تب، هالوسیناسیون، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تشنج، جداشدن شبکیه، تهوع، اسهال، استفراغ، کاهش کلیرنس کراتینین، آنمی آپلاستیک، دپرسیون مغز استخوان، ترومبوسیتوپنی، واکنش های ازدیاد حساسیت، سپسیس.

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش جذب دیدانوزین شود.
b) مصرف همزمان این دارو با ایمیونوساپرسانت ها و یا زیدوودین ممکن است باعث افزایش ریسک نوتروپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی ودپرسیون مغز لستخوان شود.
c) مصرف همزمان این دارو با پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی گان سیکلویر شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص والسیت 450 میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
VALCYTE Tablet 450 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه