اطلاعات داروی واکسن هاری اچ دی سی وی Rabies Vaccines HDCV (رابی پیور RABIPUR) (واکسن غیر فعال)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Rabies Vaccines(HDCV)
گروه دارویی:     Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
واکسن هاری برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری هاری مصرف می شوند.

مکانیسم اثر:
این واکسن سوسپانسیونی از ویروسهای غیر فعال هاری است. ویروس ها از سویهWistar rabies PM/WI 38-1503-3M ویروس هاری در کشت سلول های دیپلوئید انسانی بدست می آید.
ایمنی زایی: با تزریق این واکسن، پادتن های ضد هاری در 100% افراد واکسینه شده تولید خواهد شد. همچنین اثبات شده است که این واکسن در صورت تزریق بعد از گاز گرفتگی می تواند مصونیت کامل ایجاد نماید.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
برای درمان بعد از تماس هیچگونه مورد خاصی برای منع مصرف وجود ندارد، زیرا هاری بدون استثنا کشنده است. برای واکسیناسیون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بیماریهای پیشرونده همراه با تب می باشد.

هشدارها:
1. در افرادی که نوبتهای یادآوری واکسن هاری را دریافت می کنند، احتمال بروز واکنشهای شبه کمپلکس ایمنی(6% موارد) وجود دارد. این واکنش که 21-2 روز بعد از تزریق نوبت یادآوری شروع می شود با کهیر عمومی، درد مفاصل، آرتریت، ادم عروقی، تهوع، استفراغ، تب و ناخوشی همراه است. این واکنش تهدید کننده حیات نیست.
2. در مورد بیماران مبتلا به بیماری حاد، واکسیناسیون قبل از تماس باید تا بهبودی کامل بیمار به تأخیر افتد.
3. از تزریق واکسن به بیماران مبتلا به هاری باید خودداری کرد.

عوارض جانبی:
واکنشهای موضعی این واکسن در محل تزریق مثل قرمزی، تورم، خارش و درد موقت(20% موارد) که قابل درمان با ضد دردها می باشند. واکنشهای ملایم سیستمیک آن عبارتند از سردرد، تهوع، دل درد، درد عضلانی و سرگیجه. همچنین احتمال بروز واکنشهای حاد سیستمیک( آنافیلاکتیک یا فلج عصبی) نیز وجود دارد.

تداخل دارویی:
در صورت استفاده از داروهای کاهنده سیستم ایمنی همزمان با این واکسن در پیشگیری بعد از تماس، سطوح پادتن های ضدهاری باید حتماً اندازه گیری شود.

نکات قابل توصیه:
1. واکسیناسیون قبل از تماس برای افراد دارای نقص سیستم ایمنی توصیه نمی شود.
2. واکسن را در محل خشک و در دمای 8-2 درجه سانتیگراد پایدار است. باید از انجماد واکسن جلوگیری کرد. واکسن فقط با محلول رقیق کننده همراه واکسن رقیق شود. سپس ویال واکسن را باید به آرامی چرخاند، تا واکسن به طور کامل حل شود. بعد تمامی محتوی واکسن را باید با سرنگ خارج و تزریق کرد. بعد از آماده سازی، واکسن فوراًً باید استفاده شود.
3. از راه داخل جلدی یا داخل عضلانی ترجیحاً در عضله دلتوئید برای بزرگسالان و کودکان عضله ران برای خردسالان توصیه شده است. اگر در عضله سرینی تزریق شود احتمال عدم موفقیت وجود دارد. در اطراف عروق خونی و اعصاب، این واکسن نباید تزریق شود. بعد از آسپیراسیون اگر خون یا مایع مشکوکی به داخل سرنگ وارد شد، تزریق نباید انجام شود . در این صورت محتویات سرنگ را باید دور ریخت و با استفاده از یک واکسن جدید و در محلی متفاوت واکسن را تزریق کرد.

مقدار مصرف:
پیشگیری قبل از تماس: در روز 7،0،روز 21 یا 28 و بعد از آن بر اساس میزان پادتن هر 3-2 سال یک بار باید مقدار یک میلی لیتر واکسن را داخل عضلانی یا 1/0 میلی لیتر داخل جلدی تزریق کرد. (رقیق سازی برای تزریق داخل عضلانی و داخل جلدی متفاوت است. برای تزریق داخل عضلانی یک میلی لیتر و برای تزریق داخل جلدی 1/0 میلی لیتر از آب استریل برای تزریق به پودر واکسن افزوده شود.) نوبت یادآوری را در صورتی باید تزریق کرد که فرد در تماس مداوم با ویروس باشد و سطح آنتی بادی او زیر0/5 IU/ml باشد.
پیشگیری بعد از تماس: هرچه سریعتر بعد از تماس، ایمنوگلوبولین ضد هاری(IU/kg20 انسانی یا IU/kg 40 اسبی) نیمی از مقدار مورد نیاز را باید در محل گزش نشت داد و باقیمانده را در عضله سرینی تزریق کرد) باید تجویز شود. قبل از تزریق ایمنوگلوبولین اسبی باید آزمون جلدی انجام شود.
در صورتی که فرد قبلاً واکسینه شده، اگر یک سال از آخرین تزریق واکسن نمی گذرد یک تزریق یادآوری درروز 0 باید انجام شود. اگر بیش از یک سال از آخرین تزریق واکسن می گذرد، سه نوبت در روزهای 3،0 و7 تزریق شودو نیازی به تزریق ایمنوگلوبولین ضدهاری نیست.
در صورتی که فرد قبلاً واکسینه نشده، بعد از تماس باید در روزهای 30،14،7،0 و 90 مقدار 1 میلی لیتر واکسن را داخل عضلانی تزریق کرد. واکسیناسیون باید هرچه سریعتر بعد از تماس انجام شود و در صورت اثبات عدم وجود خطر می توان واکسیناسیون را قطع نمود.
نوبت یادآوری: برای موارد خطر مداوم ابتلا، بر اساس میزان پادتن هر 3 سال مقدار یک میلی لیتر از واکسن باید داخل عضلانی تزریق شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Powder for injection :1 ml single dose

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
واکسن غیر فعال رابی پیور
NOVARTIS VACCINES [ آلمان ]
         اوین دارو
واکسن غیرفعال رابیپیور    
NOVARTIS VACCINES [ هند ]
         اوین دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
RABIPUR VACCINE-INACTIVATED    
NOVARTIS VACCINES [ GERMANY ]
         اوین دارو
RABIPUR VACCINE-INACTIVATED    
NOVARTIS VACCINES [ INDIA ]
         اوین دارو