اطلاعات داروی باسیلیکسی مب Basiliximab

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: مهار کننده های ایمنی

موارد مصرف:
باسیلیکسی مب یک آنتی بادی مونوکلونال انسانی مشابه با Daclizumab می باشد که به عنوان یک آنتاگونسیت گیرنده اینترلوکین-2 و از طریق اتصال به زنجیره آلفا عمل می کند. جهت جلوگیری از رد حاد گرافت در بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار گرفته اند کاربرد دارد. دوز تجویزی توصیه شده در مورد بالغین و کودکان بالای 35 کیلوگرم 20 میلی گرم می باشد که 2 ساعت قبل از جراحی داده می شود و یکبار دیگر یعنی 4 روز بعد تکرار می شود. در مورد کودکان زیر 35 کیلوگرم دوز 10 میلی گرم تجویز می گردد که 4 روز بعد تکرار می شود. دوزها به صورت تزریق داخل وریدی بولوس یا محلول رقیق شده با غلظت 4/0میلی گرم بر میلی لیتر در کلرید سدیم 9/0 درصد یا گلوکز 5 درصد طی 20 تا 30 دقیقه انفوزیون می شوند.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر نهایی دارو حدود 7 روز در بالغین و 9 روز در کودکان می باشد.

عوارض جانبی:
همانند Daclizumab تجویز بولوس این دارو هم می تواند موجب ایجاد حالت تهوع و استفراغ و واکنش های موضعی گردد.

اشکال داروئی:

 

پودر قابل تزریق سیمولکت 20 میلی گرم
SIMULECT POWDER, FOR SOLUTION 20 mg