قرص ویتامین B1 ب1 300 میلی گرم
قرص ویتامین B1 ب1 100 میلی گرم
قرص TIAMAX تیاماکس 100 میلی گرم
قرص TIAMAX تیاماکس 300 میلی گرم
قرص VITAKIM-B ویتاکیم-بی 300 میلی گرم

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Vitamin B1 Substances
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins 

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

تیامین برای پیشگیری و درمان کمبود این ویتامین مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

تیامین با آدنوزین تری فسفات(ATP) ترکیب شده و تیامین پیروفسفات را که یک آنزیم ضروری برای متابولیسم کربوهیدرات ها است، ایجاد می کند.


فارماکوکینتیک:

به استثنای سندرم سوء جذب، در سایر موارد ویتامین های گروه B به خوبی از مجرای گوارش جذب می شوند. متابولیسم این کبدی و دفع آن کلیوی است (تقریباً به طور کامل به صورت متابولیت)مقادیر بیش از حد مورد نیاز روزانه بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

1.از آنجا که کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست، به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.
2.در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به دلیل این که زمان زیادی برای تخلیه ویتامین لازم است، نیازی به مصرف نوبت فراموش شده ضروری نمی باشد. دوره درمان مطابق برنامه باید تکمیل گردد.


مقدار مصرف:

به عنوان مکمل ویتامین ، در پیشگیری از کمبود ویتامین، مقدار مصرف توصیه در روز بصورت زیر است:
شیرخواران و کودکان از بدو تولد تا سن 3 سال 7/0-3/0 میلی گرم، سن 6-4 سال 9/0 میلی گرم ، سن 10-7 سال1 میلی گرم پسران و مردان بالغ 5/1-2/1 میلی گرم، دختران و زنان بالغ1/1-1 میلی گرم، زنان باردار 5/1 میلی گرم، در دوران شیردهی6/1 میلی گرم . در درمان کمبود ویتامین، مقدار دارو برحسب شدت کمبود تعیین می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

Scored Tablet: 100 mg
Tablet: 300 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص ویتامین ب1 داروپخش 300 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

قرص ویتامین ب1 داروپخش 100 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

قرص تیاماکس 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص تیاماکس 300 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص ویتامین ب1-جالینوس 300 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]

قرص ویتامین ب1-جالینوس 100 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]

قرص ویتاکیم-بی 300 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

قرص ویتامین ب1-خوارزمی 300 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

قرص ویتامین ب1-خوارزمی 100 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
VITAMIN B1 DP 300MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

VITAMIN B1 DP 100MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

TIAMAX 100MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

TIAMAX 300MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

VITAMIN B1-JALINOUS 300MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

VITAMIN B1-JALINOUS 100MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

VITAKIM-B 300MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]

VITAMIN B1-KHARAZMI 300MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]

VITAMIN B1-KHARAZMI 100MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]