قرص بتر سی Better C

قرص سی شیلد C Shield

قرص جوشان Ca-C کلسیم-سی 1000

آمپول ویتامین C سی 500میلی گرم

قرص جوشان ویتامین C سی 1000میلی گرم 

قرص ویتامین C سی 250 میلی گرم

ساشه ویتامین C سی 500 میلی گرم 

ساشه سی ویت C Vit

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Vitamin C Substances
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins 

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

این دارو برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین C مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

اسید اسکوربیک برای تشکیل کلاژن و ترمیم بافت های بدن ضروری است. این ویتامین ممکن است در بعضی از واکنشهای اکسیداسیون و احیاء دخالت نماید. همچنین این ویتامین در متابولیسم فتیل آلانین، تیروزین، اسید فولیک، نوراتی نفرین، هیستامین، آهن و بعضی از سیستم های آنزیمی دارو، مصرف کربوهیدرات ها، ساخت لیپیدها، پروتئین ها و کارنیتین دخالت داشته و برای عملکرد سیستم ایمنی و جلوگیری از شکنندگی عروق خونی ضروری است .


فارماکوکینتیک:

اسید اسکوربیک به راحتی از مجرای گوترش(ژژونوم)جذب می شود. پیوند این دارو به پروتئین کمبود است(25%)، متابولیسم اسید اسکوربیک کبدی است. ویتامین C توسط تمام سلول های بدن جذب می شود. این ویتامین از کلیه عمدتاً به صورت متابولیت و مقدار خیلی کم نیز به صورت تغییر نیافته دفع می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

تداخل دارویی:

مصرف همزمان دفروکسامین با ویتامین C ممکن است سلبب افزایش مسمومیت بافت با آهن شود.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مقدار مصرف توصیه شده درمان روز به صورت زیر است:
شیرخواران و کودکان از بدو تولد تا سن 3 سال 40-30 میلی گرم، سن 10-4 سال 45 میلی گرم ، نوجوانان و بزرگسالان 60-50 میلی گرم، زنان باردار70 میلی گرم، در دوران شیردهی95-90 میلی گرم . در درمان کمبود این ویتامین، مصرف بر اساس شدت بیماری تعیین می شود.
تزریقی :
بزرگسالان :
برای پیشگیری از کمبود ویتامین C به عنوان بخشی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف بر حسب نیاز بیمار تعیین و انفوزیون وریدی می شود. دردرمان کمبود ویتامین C، از راه انفوزیون وریدی، مقدار مصرف بر حسب نیاز بیمار تعیین می شود از راه عضلانی mg/day500-100 به مدت حداقل2 هفته مصرف می شود.
کودکان:
دردرمان کمبود ویتامین C، از راه انفوزیون وریدی، مقدار مصرف بر حسب نیازهر بیمار تعیین می شود از راه عضلانی mg/day300-100 به مدت حداقل2 هفته مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Effervescent Tablet: 1000mg 

Powder;500mg/sachet
Tablet:100mg,250mg
Injection:100mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص بتر سی
Nature's Gifts [ ]
کیش ویتامین کلاب نوترییشن
قرص سی شیلد
Nature's Gifts [ امریکا ]
کیش ویتامین کلاب نوترییشن
قرص جوشان کلسیم-سی 1000
SANDOZ [ ]
شفایاب گستر
آمپول ویتامین سی داروپخش 500میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

قرص جوشان اسوه-ویتامین سی 1000میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

قرص اسوه-ویتامین سی 250 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

ساشه اسوه-ویتامین سی 500 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

آمپول اسوه-ویتامین سی 500میلیگرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

ساشه سی ویت
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Tablet Better C
Nature's Gifts [ ]
کیش ویتامین کلاب نوترییشن
Tablet C Shield
Nature's Gifts [ USA ]
کیش ویتامین کلاب نوترییشن
Effervescent Tablet Ca-C 1000 Sandoz
SANDOZ [ ]
شفایاب گستر
VITAMIN C DP 500MG/5ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

OSVE-VITAMIN C 1000MG EFF TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]

OSVE-VITAMIN C 250MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]

OSVE-VITAMIN C 500MG SACHET
داروسازی اسوه [ IRAN ]

OSVE-VITAMIN C 500MG/5ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]

Sachet C Vit
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]