اطلاعات داروی وین بلاستین vinblastine Sulfate (پودر قابل تزریق)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     vinblastine Sulfate
گروه دارویی:     Antineoplstics
داروهای ضد سرطان


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
وین بلاستین در درمان کارسینوم پستان،تومر های تروفوبلاستیک، کارسینوم بیضه، ریه، مثانه و کلیه، نوروبلاستوم، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، سارکوم کاپوسی، بیماری Letterer-siwe میکوزفونگوئید و درمان لوسمی میلوستیک مزمن و تومور های تخمدان به کار می رود.

مکانیسم اثر:
وین بلاستین تقسیم سلول ها را در مرحله متافاز متوقف می کند.

فارماکوکینتیک:
عبور وین بلاستین از سد خونی – مغزی کم است. متابولیسم آن کبدی است و دفع آن عمدتاً از طریق صفرا و به میزان کم کلیوی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
وین بلاستین ممکن است بر عمل اسپرم سازی در انسان نیز اثر بگذارد.

عوارض جانبی:
کاهش گلبول های سفید خون از عوارض شایع وین بلاستین است.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
در ابتدا مقدار mg/kg0/01 یا mg/m²3/7 در هفته به صورت وریدی تزریق می شود و مقدار مصرف به طور هفتگی0/05 mg/kg یا mg/m²9/1- 8/1 افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف mg/kg0/5 یا mg/m²18/5 است . مقدار نگهدارنده حدود 10 میلی گرم یک یا دوبار در ماه است.
کودکان : در شروع mg/m²1/25در هفته است که به صورت وریدی تزریق می شود. این مقدار هر هفته mg/m² 1/25 افزایش می یابد. حداکثر مقدار مصرف mg/m² 7/5 است. مقدار مصرف نگهدارنده حدود mg/m²1/25 کمتر از حداکثر مقدار مصرف اولیه است که هر 14-7 روز یک بار تزریق می گردد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Injection : 10 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر قابل تزریق وین بلاستین-ریشتر 10 میلی گرم    
GEDEON RICHTER [ مجارستان ]
         شیمی درمانی سبحان


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
VINBLASTINE-RICHTER Injection,Powder 10 mg    
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]
         شیمی درمانی سبحان