اطلاعات داروی وین کریستین Vincristine Sulfate (پودر قابل تزریق)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Vincristine Sulfate
گروه دارویی:     Antineoplstics
داروهای ضد سرطان


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
وین کریستین در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوستیک مزمن و میلوسیتیک مزمن، نوروبلاستوم، تومور ویلمز، کارسینوم پستان، ریه، تخمدان و کولورکتال، لنفوم هوچکینی و غیر هوچکینی و لنفوسارکوم و سارکوم رتیکولوم، سارکوم رشته های عضلات مخطط و سارکوم اوینگ و سارکوم استئوژنیک، ملانومای بدخیم، میلوم مولتیپل و تومورهای سلول تخمدان، میکوزفونگوئید و ترومبوسیتوپنی پورپورای ایدیوپاتیک مقاوم به درمان مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو تقسیم سلول های را در مرحله متافاز مهار می کند و ممکن است در متابولیسم اسیدهای آمینه نیز دخالت نماید.

فارماکوکینتیک:
عبور وین کریستین از سد خونی – مغزی کم است. متابولیسم آن کبدی است و راه عمده دفع آن صفرا ( حدود 67 درصد ) است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1- وین کریستین ممکن است موجب افزایش خطر ایجاد کارسینوماهای ثانویه در انسان شود.
2- در موارد عیب کار کبد، عفونت، کمبود گلبول های سفید خون یا بیماری های عصبی- عضلانی با احتیاط فراوان تجویز شود.

عوارض جانبی:
یبوست و کرامپ های معدی، افزایش اسید اوریک در خون ونفروپاتی ناشی از آن، سمیت عصبی شامل دوبینی و اشکال در راه رفتن از عوارض شایع وین کریستین است.

تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان با آلوپورینول و کلشی سین تنظیم مقدار مصرف همزمان با آسپارژیناز ممکن است منجر به افزایش خطر مسمومیت عصبی شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
بزرگسالان : در لوسمی لنفوسیتیک حاد یا نوروبلاستوما یا تومور ویلمز، کارسینومای پستان، ریه، تخمدان، کولورکتال، لنفومای هوچکینی و غیر هوچکینی، رابدومیوسارکوما، سارکومای اوینگ، استئوسارکوما، ملانوی بدخیم، میکوزفونگوئید و ترومبوسیتوپنی پورپورای ایدیوپاتیک mg/kg0/03 – 0/01 یا mg/m² 1/4-0/4 تزریق وریدی می شود.
کودکان : مقدار mg/m²2-1/5 تزریق وریدی می شود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Injection :1mg/ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر قابل تزریق وین کریستین-ریشتر 1میلی گرم    
GEDEON RICHTER [ مجارستان ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
VINCRISTINE-RICHTER Injection,Powder 1 mg    
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]
         شیمی درمانی سبحان