اطلاعات داروی پابا پی Paba P - لوسیون

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Paba P
گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این فرآورده برای پیشگیری از افتاب سوختگی به کار می‌رود.


مکانیسم اثر:

این فرآورده با جذب اشعه ماوراء بنفش باعث کاهش نفوذ این اشعه از طریق اپی درمیس می‌شود.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

این فرآورده نباید برای کودکان با سن کمتر از 6 ماه مصرف شود.


هشدارها:

  1. بیمارانی که به ساخارین، بی‌حس‌کننده‌های استری (بنزوکائین، پروکائین و تتراکائین)، رنگ‌های آزو از نوع پاراآمینو (آنیلین)، آنتی‌بیوتیک‌های سولفونامیدی، داروهای ضد دیابتی سولفونیل اوره،مدرهای تیازیدی حساسیت دارند،ممکن است به این فرآورده هم حساسیت نشان دهند.
  2. مصرف این دارو ممکن است باعث وخیم‌تر شدن بیماری‌های فتودرماتوز، درماتیت، لوپوس اریتماتوز، فیتوفتودرماتوز، گزرودرمای پیگمانتازوم، هرپس لبیالیس و لیکن روبوپلانوس می‌شود، قبل از مصرف باید آزمون جلدی انجام شود.
  3. در صورت سابقه حساسیت به فرآورده‌های محافظ آفتاب، با احتیاط مصرف شود.
  4. این دارو برای مصرف خارجی است و از تماس فرآورده با چشم جلوگیری شود.
  5. در صورت تحریک جلدی مصرف دارو باید قطع شود.


عوارض جانبی:

خشکی، سوزش و سخت شدن پوست و درماتیت تماسی آلرژیک و فتوآلرژیک، فولیکولیت، تحریک پوستی و جوش پوستی از عوارض جانبی این دارو می‌باشند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه

1- این فرآورده باعث بی‌رنگ شدن یا زرد شدن منسوجات با رنگ روشن می‌شود.
2- علاوه بر استعمال فرآورده از تماس با نور خورشید از ساعت 10 تا 2 بعدازظهر پرهیز شود.
3- SPF این دارو 15 بوده و قادر به جذب اشعه UVB به میزان بیشتر از 92% می‌باشد.
4- این فرآورده حاوی الکل می‌باشد، از مجاورت یا مصرف فرآورده در کنار آتش جلوگیری شود.
5- قبل از مصرف، باید فرآورده را به شدت تکان داد.


مقدار مصرف:

1 تا 2 ساعت قبل از تماس با نور خورشید، فرآورده باید به طور یکنواخت و به میزان کافی به هه سطوح پوست که در معرض نورخورشید قرار می‌گیرند، مالیده شود. در صورت نیاز یا برطرف شدن فرآورده، هر 2-1 ساعت می‌توان دارو را مجدداً مصرف کرد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Lotion: (PABA5% w/w + padimate O 3.2%)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):