آمپول پانکرونیوم بروماید دی پی PANCURONIUM BROMIDE DP
آمپول کوروپان CUROPAN

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pancuronium Bromide
گروه دارویی: Neuromuscular Blockers
داروهای مسدود کننده عصب- عضله


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

این دارو به عنوان داروی کمک بیهوشی برای شل کردن عضلات و تسهیل کنترل بیمارطی تنفس مصنوعی مکانیکی مصرف می شود. همچنین برای لوله گذاری داخل نای و جراحی هایی که نسبتاً طولانی مدت هستند و شل شدن عضلات در آنها ضرورت دارد و کاهش شدت انقباضات عضلانی ناشی از حملات تشنجی مصرف شده است.


مکانیسم اثر:

این دارو با استیل کولن در اتصال به گیرنده های کلینرژیک صفحه محرکه انتهایی رقابت و با مهار انتقال عصبی، پاسخ صفحه محرکه انتهایی به استیل کولین را کاهش می دهد و باعث فلج عضلات اسکلتی می شود.


فارماکوکینتیک:

متابولیسم دارو کبدی (مقادیر جزیی) است. نیمه عمر دفع دارو 116-114 دقیقه است. زمان رسیدن به حداکثر غلظت 5/4-3 دقیقه و بسته به مقدار مصرف است. دفع دارو کلیوی(80درصد) و صفراوی(10 درصد)است. بعد از تزریق دارو 90 درصد پاسخ پرشی عضلات در کمتر از 60 دقیقه به حالت عادی باز می گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

1. به دلیل اثر واگولیتیک، خطر برادی کاردی یا کاهش فشار خون ناشی از داروهای مخدر کاهش می یابد اما در بعضی بیماران خطر بروز تاکیکاردی یا افزایش فشار خون، بیشتر می شود. تاکیکاردی با این دارو شایع تر از سایر داروهای مسدد عصبی-عضلانی است.
2. در عیب کار کبد و کلیه ممکن است اثر دارو طولانی تر شود.
3. مصرف مقادیر بیش از حد ممکن است منجر به ضعف مداوم تنفسی یا آپنه و کلاپسی قلبی شود. برای به حداقل رساندن خطر مصرف بیش از حد، توصیه می شود از یک تحریک کننده اعصاب محیطی، برای پیگیری پاسخ بیمار به دارو استفاده شود.


عوارض جانبی:

افزایش فشار خون، تاکی کاردی، خارش پوست، افزایش ترشح بزاق و راش پوستی از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.


تداخل دارویی:

دارو با آمینوگلیکوزیدها، بی حس کننده های موضعی تزریقی، کاپرئومایسین، لینکومایسین، پلی میکسین ها، گلیکوزیدهای دیژیتالی، پروکائین آمید و کینیدین تداخل دارد.


نکات قابل توصیه:

1. در هیپرترمی طول و شدت اثر دارو افزایش و در هیپرترمی طول و شدت اثر دارو کاهش می یابد.
2. دارو اثر شناخته شده ای روی هوشیاری یا آستانه درد ندارد لذا به عنوان داروی کمکی در جراحی، باید به مقدار کافی از داوی بیهوشی به کار رود.
3. دارو به میزان کمتری از سایر داروهای مسدد عصبی-عضلانی باعث آزادشدن هیستامین می شود.
4. مقدار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان با بیهوش کننده های عمومی مثل اتر، انفلوران و ایزوفلوران باید به 50-33 درصد کاهش یابد یا مقدار مصرف آن توسط یک تحریک کننده اعصاب محیطی تعیین شود. میزان این کاهش با هالوتان کمتر است.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : ابتدا mg/kg 0/1-0/4 به صورت وریدی تجویز می شود. سپس مقدار mg/kg 0/01 هر 60-20 دقیقه به مقدار مصرف اولیه اضافه شود. در صورت نیاز باید مقدار مصرف تنظیم شود. بعد از بیهوشی با ایزوفلوران یا انفلوران یا بیمارانی که به منظور لوله گذاری داخل نای، سوکسینیل کولین دریافت کرده اند، mg/kg 0/04 ابتدا به صورت وریدی تجویز می شود سپس بر اساس پاسخ بیمار تنظیم می شود. به منظور لوله گذاری داخل نای، مقدار mg/kg0/1-0/6، تزریق وریدی می شود. بعد از مصرف دارو برای لوله گذاری داخل نای، شرایط مناسب برای لوله گذاری طی 3-2 دقیقه به دست می آید.
کودکان:مقدار مصرف را می توان بر اساس پاسخ بیمار به مقدار تست به میزان mg/kg 0/02 تعیین نمود. در کودکان با سن یک ماه و بیشتر مقدار مصرف مثل بزرگسالان است.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:

Injection:4 mg/2ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول پانکرونیوم بروماید دی پی 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

آمپول کوروپان 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PANCURONIUM BROMIDE DP 4MG/2ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

CUROPAN 4MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]