آمپول پروسولف PROSULF
آمپول پروتامین PROTAMINE
ویال پروتامین سولفات PROTAMINE SULFATE

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Protamine
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
SANDOZ WOCKHARDT داروسازی اکسیر

موارد مصرف:

پروتامین به عنوان درمان در مواردی که هپارین با مقادیر بیش از حد مصرف گردد و منجر به خونریزی شود، بکار می‌رود. این دارو همچنین متعاقب جراحی قلب یا شریان یا انجام دیالیز، برای خنثی نمودن اثر هپارین مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

پروتامین با هپارین ترکیب می‌شود و یک کمپلکس پایدار ایجاد می‌کند و در نتیجه هپارین بی اثر می‌گردد.


فارماکوکینتیک:

اثر پروتامین طی 5 دقیقه شروع می‌شود و تا دو ساعت طول می‌کشد. طول مدت اثر پروتامین به دمای بدن بستگی دارد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت وجود سابقه حساسیت به پروتامین، باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض شایع عبارتند از برافروختگی، ضربان آهسته غیر عادی قلب، اشکال در تنفس، کاهش غیر عادی و ناگهانی فشار خون.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

پروتامین با بعضی از آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی، از جمله سفالوسپورین‌ها و پنی‌سیلین‌ها ناسازگاری دارد.


مقدار مصرف:

یک میلی گرم پروتامین برای خنثی نمودن 100 واحد هپارین سدیم به صورت تزریق وریدی کفایت می‌کند. مقدار مصرف پروتامین را بر حسب نتایج آزمون انعقادی خون نیز می‌توان تعیین کرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection : 1000UAH/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول پروتامین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
SANDOZ [ کانادا ]
بهبد دارو
آمپول پروسولف 1% 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
WOCKHARDT [ بریتانیا ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
ویال پروتامین سولفات-اکسیر 1000واحد/میلی لیتر 5میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PROTAMINE Injection 10 mg/ml,5 ml
SANDOZ [ CANADA ]
بهبد دارو
PROSULF 1% 10MG/ML 5ML AMP
WOCKHARDT [ UK ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
PROTAMINE SULFATE-EXIR® 1000UAH/ML 5ML VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]