نام علمی دارو (ژنریک): Propafenone Hydrochloride
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
پروپافنون در آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی (فلوتر یا فیبریلاسیون گهگیر دهلیزی) استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر:
این دارو با مسدود کردن کانال‌های سدیمی فعال موجب کاهش خودکاری قلب شده و هدایت و تحریک‌پذیری را مهار می‌کند. همچنین طول دوره تحریک‌پذیری را طولانی می‌کند. این دارو دارای اثر ضعیف مسدد گیرنده بتاآدرنرژیک و مسدد کانال‌های کلسیم نیز می‌باشد.

فارماکوکینتیک:
این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب، درکبد متابولیزه و از کلیه دفع می‌شود. متابولیسم گذر اول کبدی آن گسترده و نیمه عمر آن 10-2 ساعت است. پیوند دارو به پروتئین بسیار زیاد است. این دارو از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
در نارسایی احتقانی (کنترل نشده)‌قلب، شوک کاردیوژنیک‌(مگر این که ناشی از آریتمی باشد)، برادی کاردی شدید، اختلالات الکترولیتی کنترل نشده، بیماری انسدادی شدید راه‌های هوایی، کاهش شدید فشار خون، میاستنی گراو، نقص عملکرد گره سینوسی-دهلیزی، اختلالات بافت هدایتی-دهلیزی، بلوک گره دهلیزی-بطنی درجه دو یا بیشتر و بلوک شاخه‌های هیس نباید مصرف شود.

هشدارها:
1-این دارو در موارد زیر با احتیاط فراوان تجویز شود: نارسایی قلب، نارسایی کبدی یا کلیوی،سالمندان و بیمارانی که دارای ضربان ساز الکتریکی هستند، بیماری‌های انسدادی راه‌های هوایی. 
2-از آنجایی که پروپافنون دارای اثر مسدد گیرنده‌های بتاآدرنرژیک می‌باشد، در بیماری انسدادی راه‌های هوایی، باید با احتیاط بسیار زیاد تجویز شود و در صورتی که انسداد راه‌های هوایی شدید باشد، نباید مصرف شود. 
3-بررسی نوار قلبی در طول درمان با دارو در فواصل منظم ضروری است.

عوارض جانبی:
یبوست، تاری دید، خشکی دهان، گیجی، تهوع، استفراغ، خستگی، مزه فلزی و تلخ، اسهال، سردرد، واکنش‌های آلرژیک پوستی، افت فشار خون وضعیتی، کاهش ضربان قلب، بلوک سینوسی-دهلیزی، بطنی و داخل بطنی و اثرات آریتمی‌زایی از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل دارویی:
سایمتیدین و کیندین غلظت پلاسمایی این دارو را افزایش می‌دهند. مصرف همزمان پروپافنون یا سایر داروهای ضدآریتمی تضعیف قلب را افزایش می‌دهد. ریفامپین با کاهش غلظت پلاسمایی پروپافنون موجب افزایش اثرات آن می‌گردد. مصرف توأم پروپافنون با داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای، خطر بروز آریتمی را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان پروپافنون با ترفنادین خطر آریتمی بطنی را افزایش می‌دهد. پروپافنون موجب افزایش غلظت پلاسمایی پروپرانولول، دیگوکسین و تئوفیلین می‌شود. پروپافنون با افزایش غلظت پلاسمایی وارفارین موجب افزایش اثرات آن می‌گردد.

نکات قابل توصیه:
1-از آنجا که مصرف توأم پروپافنون با دیگوکسین موجب افزایش غلظت پلاسمایی دیگوکسین می‌گردد، باید در صورت مصرف همزمان این دو، مقدار مصرف دیگوکسین را کاهش داد. 
2-این دارو باید پس از غذا مصرف شود. 
3-در موقع تجویز، این دارو، ECG و فشار خون بیمار باید کنترل شود. 
4-اگر با تحویز این دارو فاصله QRS بیشتر از 20% افزایش یابد، باید مقدار مصرف دارو کاهش یافته یا مصرف آن متوقف شود تا این که ECG به حد طبیعی برگردد. 
5-دوره درمان با این دارو باید کامل شود این دارو نباید کمتر یا بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف شود. 
6-در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، در صورت به یاد آوردن طی 4 ساعت،آن نوبت باید مصرف شود. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن نوبت خودداری نموده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد. 
7-در صورت نیاز به هر گونه عمل جراحی یا درمان اضطراری باید احتیاط نمود.

مقدار مصرف:
در ابتدا 50 میلی‌گرم 3 بار در روز مصرف می‌شود. در صورت نیاز با فاصله‌های حداقل 3 روز، مقدار مصرف به 300 میلی‌گرم 2 بار در روز افزایش می‌یابد. حداکثر مقدار مصرف 300 میلی‌گرم 3 بار در روز می‌باشد. در بیماران با وزن کمتر از 70 کیلوگرم مقدار دارو باید کاهش یابد.

اشکال دارویی:
Film Coated Tablet: 150mg, 300mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص پروپافنون هگزال 300 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص پروپافنون هگزال 150 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص پروپافنون شهر دارو 300 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص پروپافنون شهر دارو 150 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PROPAFENON HEXAL Tablet 300 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
PROPAFENON HEXAL Tablet 150 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
PROPAFENONE SHAHRDAROU 300MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
PROPAFENONE SHAHRDAROU 150MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]