نام علمی دارو (ژنریک):    Propylthiouracil
گروه دارویی:    Thyroid and Antithyroid Drugs
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:

پروپیل تیواوراسیل برای درمان پرکاری تیروئید قبل از جراحی و یا رادیوتراپی و نیز درمان کمکی در تیروتوکسیکوز یا طوفان تیروئیدی به کار برده می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو باعث مهار ساخت هورمون های تیروئیدی می شود ودر ضمن تبدیل محیطی تیروکسین (T4) به تری یدوتیرونین(T3) را مهار می کند، به همین دلیل در طوفان تیروئیدی مؤثر است.

فارماکوکینتیک:
جذب دارو سریع می باشد و به طور فعال توسط غده تیروئید تغلیظ می شود. متابولیسم آن کبدی بوده و 33% از میزان خوراکی تجویز شده توسط متابولیسم اولین گذر کبدی، متابولیزه می شود و بقیه به صورت گلوکورونیده دفع می شود. نیمه عمر دارو در حدود 2-1 ساعت است و کمتراز 1% دارو به صورت تغییر نیافته در ادرار ترشح می شود.

موارد منع مصرف:
در صورت عیب کار کبد نباید مصرف شود.

هشدارها:
1.   در اختلالات کلیوی مقدار مصرف دارو باید کاهش یابد.
2.    در 50 درصد از بیماران حساسیت متقاطع بین داروهای ضدتیروئید تیوآمیدی گزارش شده است.
3.    به دلیل اثر دارو در تضعیف مغز استخوان، در صورت بروز هر گونه عفونت بایستی شمارش گلبولهای سفید خون انجام شود.
4.    در صورت بروز نوتروپنی، مصرف دارو باید بلافاصله قطع گردد.

عوارض جانبی:
عوارض دارو وابسته به مقدار مصرف بوده و طی 8-4 هفته پس از شروع مصرف بوده و طی 8-4 هفته پس از شروع مصرف ظاهر می شود. این عوارض شامل تهوع، سردرد، تب خفیف و برگشت پذیر، بثورات جلدی، درد مفصلی، یرقان و ندرتاً طاسی می باشد. آگرانولوسیتوز از عوارض خطرناک دارو است.

تداخل دارویی:
کلیرانس متابولیک داروها در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید افزایش یافته و در صورت درمان مجدداً به وضعیت طبیعی بر می گردد. از این رو کاهش مقدار مصرف داروهایی مانند آمینوفیلین، تئوفیلین و دیگوکسین پس از درمان لازم است. داروهای حاوی ید مانند آمیودارون، گلیسیرین یده، و یداید پتاسیم، پاسخ به داتروهای ضدتیروئید را کاهش می دهند از این رو افزایش مقدار مصرف یا طولانی تر شدن دوره درمان لازم می باشد. داروهای ضدتیروئید ممکن است اثر داروهای ضدانعقاد را افزایش و یاکاهش دهند. بنابراین مقدار مصرف داروهای ضدانعقاد باید بر اساس زمان پروترومبین تنظیم شود. داروهای ضدتیروئید برداشت ید رادیواکتیو را توسط تیروئید کاهش می دهند.

نکات قابل توصیه:
در صورت بروز گلودرد، زخم دهان، خون مردگی، تب، بی قراری با وجود بیماری نامشخص باید به پزشک مراجعه کرد.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : مقدار مصرف اولیه دارو mg/day 600-300 تا زمان عادی شدن وضع بیمار می باشد سپس مقدار مصرف دارو به 150-50 میلی گرم در روز کاهش می یابد. در افزایش ناگهانی فعالیت تیروئید، 400-200 میلی گرم هر 4 ساعت در روز اول، مصرف می شود.
کودکان : کودکان سنین 10-6 سال، 150-50 میلی گرم به صورت خوراکی که در 4-1 مقدار منقسم دریک روز تجویز می شود. برا ی کودکان سن 10 سال و بالاتر، 300-50 میلی گرم روزانه در 4-1 مقدار منقسم،‌ تجویز می شود. مقدار مصرف نگهدارنده بسته به پاسخ بیمار تنظیم می گردد. در تیروتوکسیکوز نوزادان mg/kg10 در مقادیر منقسم، روزانه مصرف می شود.


اشکال دارویی:
Tablet: 50mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص پرواوراسیل 50 میلی گرم    
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
     
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PROURACIL 50MG TAB    
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]