قطره گوشی اتوسپورین OTOSPORIN
قطره گوشی میکساکورت MYXACORT

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Polymyxin NH
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
GSK داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های حساس در مجرای خارجی گوش و التهاب عفونی مزمن گوش و پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این فراورده ترکیبی از پلی میکسین B، نئومایسین و هیدروکورتیزون می باشد.


فارماکوکینتیک:

نئومایسین در صوت پارگی گوش یا آسیب دیدگی بافت ممکن است جذب شود. احتمال جذب پلی میکسین B و هیدروکورتیزون نیز وجود دارد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. در صورت وجود التهاب پرده گوش یا وجود هر گونه عفونت قارچی یا ویروسی گوش، این دارو باید با احتیاط مصرف شود.
  2. مصرف این دارو برای مدتی بیش از 10 روز توصیه نمی شود.


عوارض جانبی:

خارش، قرمزی یا ورم که ممکن است علائم واکنش های حساسیت مفرط به دارو باشند، از عوارض جانبی دارو هستند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

برای راحتی بیمار می توان یک تکه گاز استریل در مجرای گوش قرار داد و هنگام مصرف دارو، آن را با محلول دارو مرطوب ساخت.


مقدار مصرف:

  • بزرگسالان : چهار قطره 8-6 ساعت در مجرای گوش چکانده شود.
  • کودکان : سه قطره هر 8-6 ساعت در مجرای گوش چکانده شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Otic Drops: (Polymyxin B Sulfate 10,000 U + Neomycin Sulfate 5 mg + Hydrocotisone 10 mg)/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره گوشی اتوسپورین
GSK [ کانادا ]
جهان بهبود
قطره گوشی میکساکورت
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OTOSPORIN OTIC DROP
GSK [ CANADA ]
جهان بهبود
MYXACORT OTIC DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]